ÚvodO INSIAO spoločnosti

O spoločnosti

Názov spoločnosti: INSIA SK, s.r.o. 

45 660 891
DIČ SK2023092830
Sídlo: Laurinská 3, 811 01  Bratislava
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66936/B
Konateľ:  Ing. Ivan Špirakus
Povolenia Národnej banky Slovenska č.: ODT-.12008/2010

Zapísaná v zozname samostatných finančných agentov registra
vedeného Národnou bankou Slovenska č. 127035

zobraziť výpis z OR

INSIA SK s.r.o. je členom SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve)

zobraziť certifikát SASP

Certifikát poistenie zodpovednosti za škodu (dokument Adobe PDF)Certifikát poistenie zodpovednosti za škodu

 

Výročná správa 2011
Výročná správa 2012
Výročná správa 2013                                                                                                           Výročná správa 2014                                                                                                                                  Výročná správa 2015

 

Maklér vo vašom okolí