ÚvodO INSIADokumenty poisťovníGenerali Poisťovňa, pob. pois. z iného čl. státuArchív - Nežitovné poistenie

Archív - Nežitovné poistenie

Cestovné poistenie

IPID - Cestovné poistenie

OPP pre cestovné poistenie OPP CP19

VPP pre cestovné poistenie VPP CP 19

Cestovné poistenie - Poistenie záchrany v horách SR

IPID - Cestovné poistenie - Poistenie záchrany v horách SR

VPP pre poistenie záchrany v horách v Slovenskej republike VPP ZH 19

Enviro poistenie

IPID - Enviro poistenie

VPP poistenia zodpovednosti za environmentálnu škodu VPP ENVIRO 14

Havarijné poistenie - Doplnkové poistenie AUTOSET

IPID - Havarijné poistenie - Doplnkové poistenie AUTOSET

OPP pre asistenčné služby KASKO PREMIUM 14

VPP pre doplnkové poistenie motorových vozidiel 14

Havarijné poistenie - Havarijné poistenie - flotila

IPID - Havarijné poistenie - Havarijné poistenie - flotila

Havarijné poistenie - Havarijné poistenie Automax

IPID - Havarijné poistenie - Havarijné poistenie Automax 

OPP nadštandardných služieb SOS Partner

OPP pre asistenčné služby KASKO KLASIK 14

OPP pre asistenčné služby KASKO PREMIUM 14

VPP Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie motorových vozidiel VPP HAV 17

Poistenie dopravcu

IPID - Poistenie dopravcu

VPP poistenia zodpovednosti za škodu cestného dopravcu VPP ZD 14

Poistenie elektroniky

IPID - Poistenie elektroniky

VPP poistenia elektronických zariadení VPPPPEZ14

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti pre fyzické osoby - Komplexné poistenie majetku DOMino Extra

IPID - Poistenie domácnosti pre fyzické osoby - Komplexné poistenie majetku DOMino Extra - Domácnosť

IPID - Poistenie nehnuteľnosti pre fyzické osoby - Komplexné poistenie majetku DOMino Extra - nehnuteľnosti

Pripoistenie - ASISTENČNÁ SLUŽBA PRÁVNA OCHRANA

Pripoistenie - ASISTENČNÁ SLUŽBA PREMIUM

Pripoistenie - ASISTENČNÁ SLUŽBA ŠTANDARD

Pripoistenie - AUTOPRÍSLUŠENSTVO

Pripoistenie - CESTOVNÉ POISTENIE

Pripoistenie - DOMÁCE ZVIERA

Pripoistenie - ELEKTRO - DOMÁCNOSŤ

Pripoistenie - ELEKTRO - NEHNUTEĽNOSŤ

Pripoistenie - MIKRO ÚRAZOVÉ POISTENIE

Pripoistenie - NÁHROBNÝ POMNÍK

Pripoistenie - OKRASNÁ ZÁHRADA

Pripoistenie - PODNIKATELIA

Pripoistenie - POVODEŇ A ZÁPLAVA NA 100% POISTNEJ SUMY

Pripoistenie - SMART POISTENIE

Pripoistenie - STAVBA 

Pripoistenie - ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Pripoistenie - ŽIVEL PLUS - DOMÁCNOSŤ

Pripoistenie - ŽIVEL PLUS - NEHNUTEĽNOSŤ

VPP poistenia majetku pre fyzické osoby 2016 VPPMFO 2016

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti a zodpovednosti za škodu - Balíčkové poistenie majektu DOMino Trio

IPID - Poistenie domácnosti a zodpovednosti za škodu - Balíčkové poistenie majektu DOMino Trio

IPID - Poistenie nehnuteľnosti a zodpovednosti za škodu - Bálíčkové poistenie majetku DOMino Trio

Poistné krytie – balíky 2 - domácnosť

Poistné krytie – balíky 2 - nehnuteľnosť 

Poistné krytie – balíky - domácnosť 

Poistné krytie – balíky - nehnuteľnosť

VPP poistenia majetku a zodpovednosti za škodu pre fyzické osoby 2017 VPPMaZFO 2017

Poistenie majetku a zodpovednosti občanov - DOMino 2021

Informačný dokument o poistnom produkte DOMino 2021

Informačný dokument o poistnom produkte DOMino 2021 

Všeobecné poistné podmienky - DOMino 2021

Poistenie plodín

IPID - Poistenie plodín

VPP POĽNOHOSPODÁRSKEHO POISTENIA VPP PP 14

Poistenie podnikateľov - ProFi

Asistenčné služby pre bytové domy 2020

Doložka HORECA 2020

Doložka K20

IPID - Poistenie podnikateľov - ProFi

Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 pre poistenie prerušenia prevádzky OUPP VPP NP 2020

Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 pre poistenie stavieb a hnuteľných vecí OUMA VPP NP 2020

Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 pre poistenie strojných a elektronických zariadení OUSE VPP NP 2020

Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu OUZD VPP NP 2020

Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného OUVZ VPP NP 2020

Osobitné ustanovenia VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom vybraných činností poisteného OUPZ VPP NP 2020

Superdoložka pre poistenie bytových domov SD BD 2020

VPP neživotného poistenia VPP NP 2020

Poistenie zodpovednosti

IPID - Poistenie zodpovednosti

VPP poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi - Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi ZAM2019

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi - Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi ZAM2019

VPP poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi VPPZAM2019

Poistenie zvierat

IPID - Poistenie zvierat

PZP - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti AUTOMATIK

IPID - PZP - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti AUTOMATIK 

OPP doplnkových poistení k PZP

OPP doplnkových poistení k PZP balík L

OPP doplnkových poistení k PZP balík XL

OPP pre asistenčné služby PZP KLASIK 14

VPP pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla PZP 13

PZP - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Flotila

IPID - PZP - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Flotila 

OPP pre asistenčné služby PZP 10

OPP pre PZP špeciál 10

VPP pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla PZP 10

Stavebné poistenie

IPID - Stavebné poistenie

VPP stavebno – montážneho poistenia pre všetky riziká VPP PPSM 15

Strojné poistenie

IPID - Strojné poistenie

VPP poistenia strojov a strojných zariadení VPP PPST 14

Živelné poistenie

VPP živelného poisteniaVPPPPZ14

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web