ÚvodO INSIADokumenty poisťovníGenerali Poisťovňa, pob. pois. z iného čl. státuNeživotné poistenie

Neživotné poistenie

 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti AUTOMATIK

Doplnkové poistenia k PZP 2021

Doplnkové poistenia k PZP Balík 2021

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie pre klienta - spotrebiteľa pred uzatvorením zmluvy na diaľku

Oceňovacie tabuľky A a B

Podmienky pre asistenčné služby PREMIUM 2021

Podmienky pre asistenčné služby PZP KLASIK 2021

VPP Príručka k PZP motorového vozidla

Cestové poistenie na dobu neurčitú pre vodičov

IPID GENERALI Cestovné poistenie

Ocenovacia tabuľka

OPP Cestovne poistenie 19

Verejný prisľub COVID

VPP Cestovne poistenie 19

Cestovné poistenie - Poistenie záchrany v horách SR

IPID GENERALI Poistenie záchrany v horách SR

Ocenovacia tabuľka

VPP pre poistenie záchrany v horách SR

Cestovné poistenie krátkodobé

IPID GENERALI Cestovné poistenie

Ocenovacia tabuľka

OPP Cestovne poistenie 19 

Verejný prisľub krytie ochorenia COVID

Verejný prisľub krytie ochorenia COVID anglicky

VPP Cestovne poistenie 19

Cestovné poistenie na dobu neurčitú

IPID GENERALI Cestovné poistenie

Ocenovacia tabuľka

OPP Cestovne poistenie 19

Verejný prisľub krytie ochorenia COVID

VPP Cestovne poistenie 19

Havarijné poistenie - flotila

Asistencne-sluzby-pre-havarijne-poistenie-KLASIK_Podnikatelia

Asistencne-sluzby-pre-havarijne-poistenie-PREMIUM_Podnikatelia

Asistencne-sluzby-TRUCK_Podnikatelia

IPID -HAV Podnikatelia

Ocenovacie-tabulky-A-a-B_Podnikatelia

VPP - HAV - Podnikatelia

Havarijné poistenie AUTOMAX

IPID - Havarijné poistenie Automax

Oceňovacie tabuľky A a B

Podmienky pre asistenčné služby KASKO KLASIK 2021

Podmienky pre asistenčné služby PREMIUM 2021

VPP k havarijnému poisteniu motorového vozidla Automax

Krátkodobé cestovné poistenie študium / au-pair pobyt

IPID GENERALI Cestovné poistenie

Ocenovacia tabuľka

OPP Cestovne poistenie 19

Verejný prisľub COVID

VPP Cestovne poistenie 19

Poistenie majetku a zodpovednosti občanov - DOMino 2021

Doložka K10.pdf 

Doplňujúce podmienky pre poistenie domácnosti Domino.pdf

Doplňujcúe podmienky pre poistenie nehnuteľnosti Domino.pdf

Doplňujúce podmienky pre poistenie občianskej zodpovednosti Domino.pdf

IPID domácnosť Domino.pdf

IPID nehnutelnosť Domino.pdf

IPID občianska zodpovednosť Domino.pdf

Kybernetická asistencia.pdf

Právne poradenstvo.pdf

Slovník pojmov.pdf

Technická asistencia – Pomoc v núdzi.pdf

VPP PRÍRUČKA K POISTENIU DOMINO POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI OBČANOV.pdf

Poistenie podnikateľov - ProFi Extra

Asistenčné služby pre bytové domy 2020.pdf

Doložka K20.pdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf

IPID - Poistenie podnikateľov - Profi Extra.pdf

Pokyny pre poisteného pre prípad vzniku škodovej udalosti mimo územia Slovenskej republiky.pdf

VPP neživotného poistenia VPP NP 2020.pdf

VPP NP 2020 pre poistenie prerušenia prevádzky OUPP VPP NP 2020.pdf

VPP NP 2020 pre poistenie stavieb a hnuteľných vecí OUMA VPP NP 2020.pdf

VPP NP 2020 pre poistenie strojných a elektronických zariadení OUSE VPP NP 2020.pdf

VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu OUZD VPP NP 2020.pdf 

VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom vybraných činností poisteného OUPZ VPP NP 2020.pdf

VPP NP 2020 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného OUVZ VPP NP 2020.pdf

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Info pred uzavretim na diaľku.pdf

Informacie o spracúvaní osobných údajov.pdf

IPID - Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi ZAM2019.pdf

Právne poradenstvo Infolist.pdf

VPP poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.pdf

Povinné zmluvné poistenie - flotily

Asistenčné služby pre PZP KLASIK Podnikatelia.pdf

IPID PZP - Podnikatelia.pdf

VPP PZP - Podnikatelia.pdf

Skupinové cestovné poistenie

IPID Cestovné poistenie.pdf

Ocenovacia tabuľka (1).pdf

OPP Cestovne poistenie 19 (2).pdf

Verejný prisľub COVID.pdf

VPP Cestovne poistenie 19 (2).pdf

Skupinové úrazové poistenie

GENERALI - Informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf

IPID - Skupinové úrazové poistenie.pdf

Oceňovacia tabuľka A a B.pdf

VPP, OPP a ZD ku skupinovému úrazovému poisteniu.pdf

Úrazové poistenie Školák

GENERALI - Informácie o spracúvaní osobných údajov.pdf

IPID - Školák - skupinové úrazové poistenie.pdf

VPP pre skupinové úrazové poistenie Školák.pdf

 

 

 

 

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web