ÚvodO INSIADokumenty poisťovníKOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupNeživotné poistenie

Neživotné poistenie

ASSIST-CARD-CLASSIC - 637 - ASSIST-CARD CLASSIC

IPID - ASSIST-CARD-CLASSIC - 637 - ASSIST-CARD CLASSIC

VPP ASSIST-CARD CLASSIC

Cestovné poistenie v zahraničí GLOBALTRAVEL - 490 - Cestovné poistenie v zahraničí GLOBALTRAVEL

IPID - Cestovné poistenie v zahraničí GLOBALTRAVEL - 490 - Cestovné poistenie v zahraničí GLOBALTRAVEL

VPP pre cestovné poistenie v zahraničí GLOBAL TRAVEL - online č. 486

GLOBAL biznis - 672 - GLOBAL biznis

IPID - GLOBAL biznis - 672 - GLOBAL biznis

VPP CESTOVNÉHO POISTENIA GLOBAL biznis

GLOBAL plus - 671, 673, 674 - GLOBAL plus

IPID - GLOBAL plus - 671, 673, 674 - GLOBAL plus

VPP CESTOVNÉHO POISTENIA GLOBAL plus

Havarijné poistenie 501 FLOTILA

IPID - Havarijné poistenie 501 FLOTILA

OPP POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

OPP PRE POISTENIE STROJOV A ELEKTRONIKY

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ODCUDZENIA ALEBO VANDALIZMU

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ŽIVELNÝCH UDALOSTÍ

VPP PRE POISTENIE MAJETKU

VPP PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE

Havarijné poistenie 572 Auto komplet

IPID - Havarijné poistenie 572 Auto komplet

OPP POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ODCUDZENIA ALEBO VANDALIZMU

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ŽIVELNÝCH UDALOSTÍ

VPP PRE POISTENIE MAJETKU

VPP PRE ÚRAZOVÉ POISTENIE

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE DODATKOVÉ POISTENIA HAVARIJNÉHO POISTENIA VOZIDIEL Auto komplet č. 912

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE HAVARIJNÉ POISTENIE VOZIDIEL Auto komplet č. 913

Havarijné poistenie plavidla - 116 - Havarijné poistenie plavidla

IPID - Havarijné poistenie plavidla - 116 - Havarijné poistenie plavidla

Poistenie AUTO PLUS na diaľku - 511 - Poistenie AUTO PLUS na diaľku

IPID - Poistenie AUTO PLUS na diaľku - 511 - Poistenie AUTO PLUS na diaľku

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ŽIVELNÝCH UDALOSTÍ

VPP pre poistenie majetku

Poistenie bytového domu - 451 - Poistenie bytového domu

IPID - Poistenie bytového domu - 451 - Poistenie bytového domu

OPP PRE POISTENIE SKLA

OPP PRE POISTENIE STROJOV A ELEKTRONIKY

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ODCUDZENIA ALEBO VANDALIZMU

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ŽIVELNÝCH UDALOSTÍ

VPP pre poistenie majetku

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie čelného skla č. 549

IPID - Poistenie čelného skla č. 549

Poistenie majektu a všeobecnej zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Profesionál - 100 - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

IPID - Poistenie majektu a všeobecnej zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Profesionál - 100 - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúci

OPP PRE POISTENIE PREPRAVY ZÁSIELOK

OPP PRE POISTENIE SKLA

OPP PRE POISTENIE STROJOV A ELEKTRONIKY

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ODCUDZENIA ALEBO VANDALIZMU

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ŽIVELNÝCH UDALOSTÍ

OPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VADNÝM VÝROBKOM

VPP pre poistenie majetku

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb „Profesionál“ - 461 - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

IPID - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb „Profesionál“ - 461 - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajú

OPP PRE POISTENIE SKLA

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ODCUDZENIA ALEBO VANDALIZMU

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ŽIVELNÝCH UDALOSTÍ

OPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VADNÝM VÝROBKOM

VPP pre poistenie majetku

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu občanov „BEZSTAROSTNÝ DOMOV“ - 465 - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu občanov BEZSTAROSTNÝ DOMOV

IPID - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu občanov „BEZSTAROSTNÝ DOMOV“ - 465 - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu občanov BEZSTAROSTNÝ DOMOV

VPP PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU OBČANOV

Poistenie MINI KASKO

PID_512_MINI_KASKO_20201101_1

VPP_produkt_512_MINI_KASKO

Pokyn_na_vykonanie_vstupnej_obhliadky_pre_účely_poistenia_512_MINI_KASKO

 

Poistenie podnikateľských rizík „Podnikateľ“ - 442 - Poistenie podnikateľských rizík

IPID - Poistenie podnikateľských rizík „Podnikateľ“ - 442 - Poistenie podnikateľských rizík

OPP PRE POISTENIE PREPRAVY ZÁSIELOK

OPP PRE POISTENIE SKLA

OPP PRE POISTENIE STROJOV A ELEKTRONIKY

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ODCUDZENIA ALEBO VANDALIZMU

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ŽIVELNÝCH UDALOSTÍ

OPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VADNÝM VÝROBKOM

VPP pre poistenie majetku

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie právnej ochrany - 352 - Poistenie právnej ochrany

IPID - Poistenie právnej ochrany - 352 - Poistenie právnej ochrany

VPP PRE POISTENIE právnej ochrany pre klientov Slovenskej sporiteľne a.s.

Poistenie prepravy zásielok - 467 - Poistenie prepravy zásielok

IPID - Poistenie prepravy zásielok - 467 - Poistenie prepravy zásielok

OPP PRE POISTENIE PREPRAVY ZÁSIELOK

VPP pre poistenie majetku

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti mediátora - 184 - Zodpovednosť za škodu pri výkone činnosti mediátora

IPID - Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti mediátora - 184 - Zodpovednosť za škodu pri výkone činnosti mediátora

OPP POISTENIE PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI MEDIÁTORA

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie stavebno – montážnych rizík - 49 - Poistenie stavebno - montážnych rizík

IPID - Poistenie stavebno – montážnych rizík - 49 - Poistenie stavebno - montážnych rizík

VPP pre poistenie majetku

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie strojov a elektroniky - 448 - Poistenie strojov a elektroniky

IPID - Poistenie strojov a elektroniky - 448 - Poistenie strojov a elektroniky

OPP PRE POISTENIE STROJOV A ELEKTRONIKY

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ODCUDZENIA ALEBO VANDALIZMU

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ŽIVELNÝCH UDALOSTÍ

VPP pre poistenie majetku

Poistenie vnútroštátnej prepravy - 363 - Poistenie vnútroštátnej prepravy - zodpovednosť

IPID - Poistenie vnútroštátnej prepravy - 363 - Poistenie vnútroštátnej prepravy - zodpovednosť

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie výstavy - 360 - Poistenie výstavy

IPID - Poistenie výstavy - 360 - Poistenie výstavy

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ODCUDZENIA ALEBO VANDALIZMU

OPP PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ŽIVELNÝCH UDALOSTÍ

VPP pre poistenie majetku

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie - 169 - Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

IPID - Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie - 169 - Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

Poistenie zodpovednosti advokátov - 154 - Zodpovednosť advokátov

IPID - Poistenie zodpovednosti advokátov - 154 - Zodpovednosť advokátov

OPP PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚPRI VÝKONE ČINNOSTI ADVOKÁTA, NOTÁRA, EXEKÚTORA, AUDÍTORA, ÚČTOVNÍKA A DAŇOVÉHO PORADCU

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti audítorov - 115 - Zodpovednosť audítorov

IPID - Poistenie zodpovednosti audítorov - 115 - Zodpovednosť audítorov

OPP PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚPRI VÝKONE ČINNOSTI ADVOKÁTA, NOTÁRA, EXEKÚTORA, AUDÍTORA, ÚČTOVNÍKA A DAŇOVÉHO PORADCU

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti daňového poradcu - 156 - Zodpovednosť daňového poradcu

IPID - Poistenie zodpovednosti daňového poradcu - 156 - Zodpovednosť daňového poradcu

OPP PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚPRI VÝKONE ČINNOSTI ADVOKÁTA, NOTÁRA, EXEKÚTORA, AUDÍTORA, ÚČTOVNÍKA A DAŇOVÉHO PORADCU

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti exekútorov - 162 - Zodpovednosť exekútora

IPID - Poistenie zodpovednosti exekútorov - 162 - Zodpovednosť exekútora

OPP PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚPRI VÝKONE ČINNOSTI ADVOKÁTA, NOTÁRA, EXEKÚTORA, AUDÍTORA, ÚČTOVNÍKA A DAŇOVÉHO PORADCU

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti notárov - 158 - Zodpovednosť notárov

IPID - Poistenie zodpovednosti notárov - 158 - Zodpovednosť notárov

OPP PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚPRI VÝKONE ČINNOSTI ADVOKÁTA, NOTÁRA, EXEKÚTORA, AUDÍTORA, ÚČTOVNÍKA A DAŇOVÉHO PORADCU

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti osobného cestného dopravcu za škodu spôsobenú cestujúcemu v autobusovej / autokarovej doprave - 362 - Poistenie autobusového prepravcu - AUTOCAR TPL

IPID - Poistenie zodpovednosti osobného cestného dopravcu za škodu spôsobenú cestujúcemu v autobusovej _ autokarovej doprave - 362 - Poistenie autobusového prepravcu - AUTOCAR TPL

Poistenie zodpovednosti pri výkone činnosti dražobníka - 147 - Zodpovednosť dražobníka

IPID - Poistenie zodpovednosti pri výkone činnosti dražobníka - 147 - Zodpovednosť dražobníka

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti sprostredkovateľa poistenia - 185 - Zodpovednosť sprostredkovateľa poistenia

IPID - Poistenie zodpovednosti sprostredkovateľa poistenia - 185 - Zodpovednosť sprostredkovateľa poistenia

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti účtovníka - 159 - Zodpovednosť účtovníka

IPID - Poistenie zodpovednosti účtovníka - 159 - Zodpovednosť účtovníka

OPP PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚPRI VÝKONE ČINNOSTI ADVOKÁTA, NOTÁRA, EXEKÚTORA, AUDÍTORA, ÚČTOVNÍKA A DAŇOVÉHO PORADCU

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu ENVIRO MAX - 450 - Poistenie ENVIRO MAX

IPID - Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu ENVIRO MAX - 450 - Poistenie ENVIRO MAX

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti rybárskej stráže / lesnej stráže - 148 - Zodpovednosť pri výkone rybárskej a lesnej stráže

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti rybárskej stráže _ lesnej stráže - 148 - Zodpovednosť pri výkone rybárskej a lesnej stráže

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti zasielateľa - 164 - Zodpovednosť zasielateľa

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti zasielateľa - 164 - Zodpovednosť zasielateľa

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone strážnej služby - 161 - Zodpovednosť pri výkone strážnej služby

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone strážnej služby - 161 - Zodpovednosť pri výkone strážnej služby

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou malého plavidla - 380 - Povinné zmluvné poistenie malého plavidla

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou malého plavidla - 380 - Povinné zmluvné poistenie malého plavidla

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

VPP POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPOSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA č.711_2

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA č. 711A_1

Verejný prísľub batožina 2022/3.Q

Verejný prísľub stret so zverou 2022/3.Q

Verejný prísľub úraz 2022/3.Q

Verejný prísľub živel 2022/3.Q

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla - 115 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla - 115 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla

VPP pre poistenie majetku

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní medzinárodnej prepravy (CMR) - 365 - Zodpovednosť z prepravných zmlúv CMR

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní medzinárodnej prepravy (CMR) - 365 - Zodpovednosť z prepravných zmlúv CMR

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti geodeta a kartografa - 150 - Zodpovednosť autorizovaných geodetov a kartografov

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti geodeta a kartografa - 150 - Zodpovednosť autorizovaných geodetov a kartografov

OPP POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI GEODETA A KARTOGRAFA

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti správcu bytového domu - 265 - Zodpovednosť správcov bytových domov

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti správcu bytového domu - 265 - Zodpovednosť správcov bytovýc domov

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich osôb

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti správcu v konkurze a reštrukturalizácii - 168 - Zodpovednosť pri výkone činnosti správcu konkurznej podstaty

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti správcu v konkurze a reštrukturalizácii - 168 - Zodpovednosť pri výkone činnosti správcu konkurznej podstaty

OPP POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI SPRÁVCU KONKURZNEJ PODSTATY

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti zdravotníckeho zariadenia - 60 - Zodpovednosť lekárov

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti zdravotníckeho zariadenia - 60 - Zodpovednosť lekárov

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone projektovej činnosti - 65 - Zodpovednosť projektanta

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone projektovej činnosti - 65 - Zodpovednosť projektanta

OPP POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE PROJEKTOVEJ ČINNOSTI

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu práva poľovníctva - 61 - Zodpovednosť z výkonu práva poľovníctva

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu z výkonu práva poľovníctva - 61 - Zodpovednosť z výkonu práva poľovíctva

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú pri výkone veterinárnej činnosti - 160 - Zodpovednosť veterinára

IPID - Poistenie zodpovednosti za škoduspôsobenú pri výkone veterinárnej činnosti - 160 - Zodpovednosť veterinára

OPP POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE VETERINÁRNEJ ČINNOSTI

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania - 183 - Výkon povolania bez starosti

  • Archív

KOOP_IPID_183_042022

VPP VP 042022

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania - 283 - Výkon povolania bez starosti

  • Archív

VPP VP 042022

OPP SP 042022

KOOP_IPID_283_042022

Poistenie zodpovednosti znalca, tlmočníka - 145 - Zodpovednosť znalca, tlmočníka a prekladateľa

IPID - Poistenie zodpovednosti znalca, tlmočníka - 145 - Zodpovednosť znalca, tlmočníka a prekladateľa

OPP POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI ZNALCA, TLMOČNÍKA A PREKLADATEĽA

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Tuzemské cestovné poistenie - 393 - Tuzemské cestovné poistenie

IPID - Tuzemské cestovné poistenie - 393 - Tuzemské cestovné poistenie

VPP pre tuzemské cestovné poistenie

Poistenie Automat - 300

Príloha_6_Priloha č 1 k OPP č 2021.pdf

KOOP IPID produkt č. 300 AutoMat 15072022

Priloha_1_Všeobecné poistné podmienky havarijného poistenia č. 960.pdf

Príloha_5_Osobitné poistné podmienky pre pripoistenie asistenčných služieb č. 2021.pdf

Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie č. 809

Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 711/2

Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 711A/1

 

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web