ÚvodO INSIADokumenty poisťovníPREMIUM PoisťovňaNeživotné poistenie

Neživotné poistenie

Poistenie majetku - Poistenie majetku podnikateľov

IPID - Poistenie majetku - Poistenie majetku podnikateľov

OPP pre poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu

OPP pre poistenie majetku proti všetkým rizikám

OPP pre poistenie prepravovaného nákladu

OPP pre poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení

OPP pre živelné poistenie

VPP pre poistenie majetku

Zmluvné dojednania pre spôsoby zabezpečenia majetku proti odcudzeniu alebo vandalizmu

Poistenie majetku - Poistenie majetku podnikateľov proti všetkým rizikám

IPID - Poistenie majetku - Poistenie majetku podnikateľov proti všetkým rizikám

OPP pre poistenie majetku pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu

OPP pre poistenie majetku proti všetkým rizikám

OPP pre poistenie prepravovaného nákladu

OPP pre poistenie strojových zariadení a elektronických zariadení

OPP pre živelné poistenie

VPP pre poistenie majetku

Zmluvné dojednania pre spôsoby zabezpečenia majetku proti odcudzeniu alebo vandalizmu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistenie živnostníkov a malých podnikov

IPID - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistenie živnostníkov a malých podnikov

OPP poskytovania asistenčných služieb k poisteniu budov živnostníkov a malých podnikov

OPP pre poistenie budov a stavieb živnostníkov a malých podnikov

OPP pre poistenie hnuteľných vecí živnostníkov a malých podnikov

OPP pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu živnostníkov a malých podnikov

VPP pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu živnostníkov a malých podnikov

Poistenie majetku počas výstavby - Stavebno-montážne poistenie proti všetkým rizikám

IPID - Poistenie majetku počas výstavby - Stavebno-montážne poistenie proti všetkým rizikám

VPP pre stavebno-montážne poistenie proti všetkým rizikám

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti - Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti – Prémiové bývanie

IPID - Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti - Prémiové bývanie

VPP pre poistenie nehnuteľnosti a domácnosti - Prémiové bývanie

OPP pre poistenie domácnosti - Prémiové bývanie

OPP pre poistenie bytov a bytových budov - Prémiové bývanie

Osobitné podmienky poskytovania asistenčných služieb k poisteniu bytov, bytových budov a domácnosti - Prémiové bývanie

Rozsah poistného krytia a limity poistného plnenia pre poistenie Stavieb a Domácnosti - trvalé - Prémiové bývanie

Rozsah poistného krytia a limity poistného plnenia pre poistenie Stavieb a Domácnosti - dočasné - Prémiové bývanie

Rozsah poistného krytia a limity poistného plnenia pre poistenie Stavieb vo výstavbe - Prémiové bývanie

Poistenie rôznych finančných strát - Poistenie HOLE – IN - ONE 

IPID - Poistenie rôznych finančných strát - Poistenie HOLE-IN-ONE

VPP pre poistenie HOLE – IN - ONE

Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu

VPP pre poistenie profesnej zodpovednosti za škodu (poistný princíp Claims Made)

Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

VPP pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (poistný princíp Claims Made)

VPP pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (poistný princíp Loss Occurrence)

Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú stiahnutím výrobku

Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

VPP pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

VPP pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (Directors & Officers Liability Insurance)

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web