ÚvodO INSIAO spoločnosti

O spoločnosti

Názov spoločnosti: INSIA SK s.r.o. 

IČO 45 660 891
DIČ SK2023092830
Sídlo: Laurinská 3, 811 01  Bratislava
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66936/B
Konateľ:  Ing. Ivan Špirakus, Mgr. Monika Vlčková, Ing. Vladimír Matuščin
Povolenia Národnej banky Slovenska č.: ODT-.12008/2010

Zapísaná v zozname samostatných finančných agentov registra
vedeného Národnou bankou Slovenska č. 127035

Zobraziť výpis z OR

Súhrnné predzmluvné informácie spoločnosti INSIA SK s.r.o

Súhrnné predzmluvné informácie spoločnosti INSIA SK s.r.o.

Spôsob vybavovania a evidencie sťažností

Vybavovanie sťažností klientov

Pravidlá riadenia konfliktu záujmov

Smernica

 

INSIA SK s.r.o. je členom SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve)

Zobraziť certifikát SASP

Certifikát o poistení profesnej zodpovednosti
 

Zobraziť certifikát poistenie zodpovednosti za škodu

 

Výročné správy:

Výročná správa 2021

Výročná správa 2020

Výročná správa 2019

Výročná správa 2018

Výročná správa 2017

Výročná správa 2016

Výročná správa 2015

Výročná správa 2014   

Výročná správa 2013 

Výročná správa 2012

Výročná správa 2011

 

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web