ÚvodO INSIAPartneri

Partneri

Poisťovne

AEGON Hungary Composite Insurance Closed Company Limited by Shares,                                       pobočka poisťovne z iného členského štátu
AEGON Životná poisťovňa, a.s.
Agra poistovňa, organizačná zložka poisťovne Die Österreichische Hagelversicherung V VaG
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Basler Sachversicherungs-AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Basler Lebensversicherungs-AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Coface Austria Kreditversicherung AG, organizačná zložka Slovensko
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
ČSOB Poisťovňa, a.s.
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
EULER HERMES SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Generali Poisťovňa, a. s.                                                                                                                                           Generali Poisťovňa a.s. odštepný závod Genertel
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
INTER PARTNER ASSISTANCE, člen skupiny AXA
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
NN Životná poisťovňa, a.s
Starr Underwriting Agents Limited Slovakia, organizačná zložka
Union poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 

Doplnkové dôchodkové spoločnosti (III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie)

AXA d.d.s., a.s.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
Stabilita, d.d.s., a.s.
 

Dôchodkové správcovské spoločnosti (II. pilier - starobné dôchodkové sporenie) 

AEGON d.s.s., a.s.
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
AXA d.s.s., a.s.
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
VÚB Generali d.s.s., a.s

Banky

Consumer Finance Holding, a.s.                                                                                                       Československá obchodná banka, a. s.
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky                                                                                                       Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.
Privatbanka, a.s.
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
Tatra banka, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s. 

Stavebné sporiteľne

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
Wüstenrot stavebná sporitelňa, a.s. 

Leasingové spoločnosti 

ČSOB Leasing, a.s.
Oberbank Leasing s.r.o.
Tatra - Leasing, s.r.o.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.                                                                                                                             VÚB Leasing, a.s.

Maklér vo vašom okolí