ÚvodO INSIAAktualityINSIA LEGAL INDEX 2008

INSIA LEGAL INDEX 2008

1. Novembra 2008 | Rubriky: Aktuality

INSIA, špecialista na poistenie profesnej zodpovednosti, zostavil porovnanie limitov poistného krytia popredných českých advokátskych kancelárií - Insia Legal Index 2008.

Ako v minulom roku Insia Legal Index zahŕňa tiež samostatný index advokátskych kancelárií podnikajúcich ako spoločnosti s ručením obmedzeným.

Insia Legal Index pomáha právnym spoločnostiam stanoviť optimálnu výšku limitu poistnej ochrany. Vyjadruje pomer medzi limitom poistenia profesnej zodpovednosti a príjmami advokátskej kancelárie za rok 2007.

 

Pre výpočet indexu boli české advokátske kancelárie rozdelené do troch skupín:

 

·                                 INSIA LEGAL INDEX "30+" 2008 činí               2,78
kancelárie s ročnými príjmami nad 30 mil Kč

 

·                                 INSIA LEGAL INDEX "30-" 2008 činí                  5,3
kancelárie s ročnými príjmami do 30 mil Kč

 

·                                 INSIA LEGAL INDEX "s.r.o." 2008 činí               6,3
kancelárie podnikajúce ako s.r.o.

 V porovnaní s rokom 2007 hlavný INSIA LEGAL INDEX 30+ má stále mierne klesajúcu tendenciu, čo opäť dokazuje, že na rozdiel od minulých rokov väčšina veľkých advokátskych kancelárií adekvátne nezvýšila svoju poistnú ochranu s tým, ako im vzrástli príjmy.

 

Advokáti podnikajúci ako s.r.o. sú poistení výrazne lepšie!

 

Z prieskumu vyplynulo, že advokátske kancelárie pôsobiace vo forme s.r.o. sú výrazne lepšie poistené, čo je dané povinnosťou stanovenou zákonom o advokácii.

 

Oproti minulému roku však došlo aj u nich k zníženiu indexu čo môže byť spôsobené ich veľkým obchodným rastom.

 

Insia Legal Index spoločností s ručením obmedzeným dosahuje výšku 6,3 a je vyšší než ostatné indexy. Analytici INSIA zistili, že vďaka vysokému minimálnemu limitu poistenia na spoločníka sú tieto advokátske kancelárie vo vzťahu k svojim príjmom všeobecne výrazne lepšie poistené a poskytujú tak svojim klientom väčšiu mieru istoty pri náročnejších obchodných jednaniach.

 

Zdieľajte článok

Sledujte INSIA na sociálnych sieťach

Facebook LinkedIn

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web