ÚvodO INSIAAktualityINSIA LEGAL INDEX 2009

INSIA LEGAL INDEX 2009

6. Novembra 2009 | Rubriky: Aktuality

INSIA, špecialista na poistenie profesnej  zodpovednosti, zostavila ako každý rok porovnanie limitov poistného krytia popredných českých advokátskych kancelárií - INSIA Legal Index 2009.
Opätovne INSIA Legal Index oddelila ako samostatný index advokátskych kancelárií podnikajúcich ako spoločnosti s ručením obmedzeným.

INSIA Legal Index vyjadruje pomer medzi limitom poistenia profesnej zodpovednosti a príjmami advokátskej kancelárie za rok 2008. Snahou je pomôcť právnym spoločnostiam stanoviť optimálnu výšku limitu poistnej ochrany vzhľadom k ich veľkosti a príjmom.

Pre výpočet  indexu boli české advokátske kancelárie rozdelené do troch skupín:

  •             INSIA LEGAL INDEX "30+"  2009 predstavuje              2,98

         kancelárie s ročnými príjmami nad 30 mil Kč

 

  •              INSIA LEGAL INDEX "30-"   2009 predstavuje            10,48

        kancelárie s ročnými príjmami do 30 mil Kč

 

  •              INSIA LEGAL INDEX "s.r.o."  2009 predstavuje            4,88

    kancelárie podnikajúce ako s.r.o.

     

V porovnaní s uplynulým rokom hlavný INSIA LEGAL INDEX 30+ mierne vzrástol, avšak stále pretrváva  minuloročný trend a z neho vyplývajúce závery - od  roku 2006 väčšina veľkých českých  advokátskych kancelárií nedostatočne zvyšuje svoju poistnú ochranu v súlade so svojím rastom. Naopak je to u menších kancelárií kde index oproti minulému roku značne vzrástol (2008 ILI „30-“ = 5,3) a úroveň poistného krytia sa niekoľkonásobne zvýšila.

 

 

 

Advokáti podnikajúci ako s.r.o. sú poistení lepšie

 

Potvrdil sa aj minuloročný poznatok, že advokátske kancelárie pôsobiace vo forme s.r.o. sú lepšie poistené, čo je dané zákonom stanovenou povinnosťou minimálneho limitu na spoločníka.

 

Opätovne však došlo aj upri nich k zníženiu indexu (2008 – 6,3) čo je spôsobené nielen ich obchodným rastom ale tiež väčším počtom transformovaných kancelárií s väčším obratom. INSIA Legal Index 2009 spoločností s ručením obmedzeným dosahuje výšku 4,88 a je vyšší ako index pri kanceláriách s príjmami nad 30 miliónov.

 

Analytici INSIA doporučujú výšku limitu poistného plnenia neodvodzovať len od výšky príjmov spoločnosti, ale  tiež s ohľadom na rizikovosť poskytovaných služieb spoločnosti.

 

Kancelárie s vyššími štandardmi poistnej ochrany poskytujú svojim klientom väčšiu mieru istoty pri náročnejších obchodných jednaniach.

 

Máte záujem o viac informácií z oblasti poistenia profesijnej zodpovednosti vývoji a trendoch? Vyžiadajte si Analýzu poistenia profesijnej zodpovednosti na adrese legal@insia.com

 

Zdieľajte článok

Sledujte INSIA na sociálnych sieťach

Facebook LinkedIn

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web