ÚvodO INSIAAktualityRozhovor s Ing. Vladimírom Soulkom na tému: Poistenie pohľadávok

Rozhovor s Ing. Vladimírom Soulkom na tému: Poistenie pohľadávok

30. Apríla 2009 | Rubriky: Aktuality

Ing. Vladimír Soulek vyštudoval fakultu medzinárodného obchodu na VŠE v Prahe. V oblasti poisťovníctva pracuje už viac ako 10 rokov a v INSIA sa zameriava najmä na poistenie pohľadávok a segment firemného poistenia. V rámci siete maklérskych spoločností INSIA spolupracuje Ing. Soulek tiež na medzinárodných poistných programoch so zahraničnými maklérmi.

Čo si možno predstaviť pod pojmom „Poistenie pohľadávok“?

Fakticky sa jedná o poistenie pre prípad, kedy odberateľ tovaru či služby nezaplatí faktúru. Faktúry môžu mať aj dosť dlhú splatnosť a celková pohľadávka môže byť vysoká. Pritom príčinou nezaplatenia môže byť ako platobná neschopnosť (napr. konkurz či insolvenčné konanie) tak aj neochota zaplatiť (tzv. platobná nevôľa)

Fakticky sa jedná o poistenie pre prípad, kedy odberateľ tovaru či služby nezaplatí faktúru. Faktúry môžu mať aj dosť dlhú splatnosť a celková pohľadávka môže byť vysoká. Pritom príčinou nezaplatenia môže byť ako platobná neschopnosť (napr. konkurz či insolvenčné konanie) tak aj neochota zaplatiť (tzv. platobná nevôľa)


Ako je toto poistenie využívané českými podnikateľmi? Aká je situácia v zahraničí?

Rozsah poistených pohľadávok je v Česku stále oproti bežnej praxi v Európe dosť nízky. Napriek tomu, že rad podnikateľov a firiem má s neplatičmi už svoje zlé skúsenosti, poistenie často považujú za zbytočný náklad. Ale je možné, že práve prebiehajúca finančná kríza situáciu dosť zmení. Hovorí sa otvorene o možnom krachu takých firiem ako Opel či ORCO, čo skôr každému pripadalo ako nemožné. V poslednej dobe dopyt po tomto poistení vzrástol o stovky percent a cez naše špecializované stránky www.pojistenipohledavek.cz sa na nás obracia niekoľko nových zákazníkov denne. Pritom ešte minulý rok bol záujem výrazne menší.

Rozsah poistených pohľadávok je v Česku stále oproti bežnej praxi v Európe dosť nízky. Napriek tomu, že rad podnikateľov a firiem má s neplatičmi už svoje zlé skúsenosti, poistenie často považujú za zbytočný náklad. Ale je možné, že práve prebiehajúca finančná kríza situáciu dosť zmení. Hovorí sa otvorene o možnom krachu takých firiem ako Opel či ORCO, čo skôr každému pripadalo ako nemožné. V poslednej dobe dopyt po tomto poistení vzrástol o stovky percent a cez naše špecializované stránky sa na nás obracia niekoľko nových zákazníkov denne. Pritom ešte minulý rok bol záujem výrazne menší.


Koľko poisťovní v ČR ponúka poistenie pohľadávok?

V Českej republike ponúkajú svoje služby všetky 3 najväčšie svetové poisťovne – teda Euler Hermes Čescob zo skupiny Allianz, Atradius a COFACE. Týmto svetovým gigantom silno konkuruje domáca Komerčná úverová poisťovňa EGAP, ktorá si stále udržuje kľúčovú pozíciu na trhu, najmä pri menších firmách. Napriek tomu, že je trh poistenia pohľadávok značne koncentrovaný a ich ponuky sú zdanlivo takmer rovnaké, prístup každej poisťovne sa trochu líši a aj špecializovaný maklér má často dosť práce s vyjednávaním koncepcie poistenia pre klienta.
 
Čo všetko je možné poistiť ako pohľadávku?

Pohľadávkou sa tu rozumie jedna či viac neuhradených faktúr za tovar či službu s odloženou splatnosťou. Pritom celkový súčet týchto faktúr musí byť nižší ako úverový limit schválený poisťovňou pre daného zákazníka. Poisťovňa vždy plní do výšky schváleného limitu, takže je dobré, aby úverové limity boli zadané v informačnom systéme klienta a systém napr. nedovolil fakturáciu a dodávku zákazníkovi, ktorý svoj limit prekročil alebo je v značnom omeškaní s platbou.
 
Je možné poistiť aj pohľadávky zo zahraničia?

Skôr do zahraničia. Teda vývoz tovarov či služieb. Áno, tu vlastne poistenie pohľadávok vzniklo, pretože vymáhať zaplatenie dodávky v inej krajine, s iným právnym systémom a bez znalosti jazyka či miestnych zvyklostí bolo v minulosti pre výrobcov či obchodníkov takmer nemožné. Dnes je síce napr. v krajinách EU či OECD právna situácia lepšia, avšak poisťovne disponujú údajmi o platobnej morálke miliónov firiem a môžu byť v takej situácií neoceniteľným pomocníkom.
Ako sa určuje čiastka poistného a v akých cenových reláciách sa pohybuje?
Poistné sa počíta z obratu dosiahnutého so zákazníkmi, na ktorých poisťovňa schválila úverový limit. Obvykle sa poistné pohybuje v rozsahu 0,2- 0,8% z obratu. Cena záleží samozrejme na mnohých okolnostiach, ako je odbor podnikania, teritórium, veľkosť firmy, poistený obrat, štruktúra poistenia a spoluúčasť. Oveľa dôležitejšie ako samotná cena je ale, najmä v dnešnej dobe, výška úverového limitu, ktorý poisťovňa pre zákazníka schváli.


Kedy mi vzniká nárok na odškodnenie?

Všeobecne platí, že nárok na odškodnenie vznikne klientovi v prípade, kedy poistený zákazník nezaplatí svoju faktúru či niekoľko faktúr v dobe splatnosti a po uplynutí stanovenej doby po splatnosti ohlási klient poisťovni vznik poistnej udalosti a doloží všetky podklady (objednávky, faktúry, dodacie listy).


Ako prebieha úhrada poistnej udalosti a koľko poškodený obdrží?

Klientovi vzniká nárok na poistné plnenie po ukončení šetrenia škody a po uplynutí čakacej (tzv. karenčnej) lehoty. Tá sa môže pri jednotlivých poisťovniach líšiť ako dĺžkou, tak dátumom začiatku. V tejto lehote klient upomína svojho dlžníka a pokúša sa vymôcť pohľadávku bežnými postupmi.
Z poistného plnenia sa odpočíta spoluúčasť dohodnutá v zmluve, obvykle to býva 10 či 15%.
 
Je súčasťou poistenia aj vymáhanie pohľadávky?

Obvykle áno, poisťovne vo vlastnom záujme túto službu zaisťujú a predstavuje to pre klientov často veľmi významnú pomoc, najmä v zahraničí. Náklady na vymáhanie potom sú vo väčšine prípadov plne alebo z veľkej časti hradené poisťovňou.

Zdieľajte článok

Sledujte INSIA na sociálnych sieťach

Facebook LinkedIn

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web