ÚvodO INSIADokumenty poisťovníAllianz - Slovenská poisťovňa, a. s.Neživotné poistenie

Neživotné poistenie

Cestovné poistenie - Celoročné cestovné poistenie a asistenčné služby

IPID Ročné cestovné poistenie do zahraničia tarify typu RR

OPP pre individuálne cestovné poistenie krátkodobé celoročné

VPP pre cestovné poistenie a asistenčné služby

Cestovné poistenie - Celoročné cestovné poistenie EUplus

IPID - Cestovné poistenie - Celoročné cestovné poistenie EUplus

OPP pre ročné cestovné poistenie EU plus

VPP pre cestovné poistenie a asistenčné služby

Cestovné poistenie - Celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty

IPID - Cestovné poistenie - Celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty(tarifa R90)

OPP pre ročné cestovné poistenie typu R90

VPP pre cestovné poistenie a asistenčné služby

Cestovné poistenie - Celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty a limitovaným krytím liečebných nákladov

IPID - Cestovné poistenie - Celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty a limitovaným krytím liečebných nákladov(tarifaR45)

OPP pre ročné cestovné poistenie tarifa 1R451

VPP pre cestovné poistenie a asistenčné služby

Cestovné poistenie - Cestovné poistenie GOLF

IPID - Cestovné poistenie - Cestovné poistenie GOLF

OPP pre ročné cestovné poistenie Golf

VPP pre cestovné poistenie a asistenčné služby

Cestovné poistenie - Komplexné cestovné  poistenie v Slovenskej republike

IPID - Cestovné poistenie - Komplexné cestovné poistenie v Slovenskej republike

OPP pre komplexné cestovné poistenie pre CK a CA 1.12.2018

VPP pre cestovné poistenie a asistenčné služby

Cestovné poistenie - Komplexné cestovné poistenie

IPID - Cestovné poistenie - Komplexné cestovné poistenie

OPP pre komplexné cestovné poistenie pre CK a CA 1.12.2018

VPP pre cestovné poistenie a asistenčné služby

Cestovné poistenie - Komplexné cestovné poistenie - poistenie stornovacích poplatkov

IPID - Cestovné poistenie - Komplexné cestovné poistenie - poistenie stornovacích poplatkov

OPP pre komplexné cestovné poistenie pre CK a CA 1.12.2018

VPP pre cestovné poistenie a asistenčné služby

Cestovné poistenie - Krátkodobé cestovné poistenie a asistenčné služby v zahraničí

IPID - Cestovné poistenie - Krátkodobé cestovné poistenie a asistenčné služby

OPP pre individuálne cestovné poistenie krátkodobé celoročné

VPP pre cestovné poistenie a asistenčné služby

Cestovné poistenie - Krátkodobé cestovné poistenie v Slovenskej republike

IPID - Cestovné poistenie - Krátkodobé cestovné poistenie v Slovenskej republike

OPP pre individuálne cestovné poistenie krátkodobé celoročné

VPP pre cestovné poistenie a asistenčné služby

Cestovné poistenie - Poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby

IPID - Cestovné poistenie - Poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby

VPP pre poistenie nákladov na záchrannú činnosť HZS

Cestovné poistenie - Poistenie stornovacích poplatkov

IPID - Cestovné poistenie - Poistenie stornovacích poplatkov

OPP pre individuálne cestovné poistenie krátkodobé celoročné

VPP pre cestovné poistenie a asistenčné služby

Cestovné poistenie - Poistenie stornovacích poplatkov Špecial

IPID - Cestovné poistenie - Poistenie stornovacích poplatkov Špecial

OPP pre individuálne cestovné poistenie krátkodobé celoročné

VPP pre cestovné poistenie a asistenčné služby

Montážne poistenie proti všetkým rizikám

IPID - Montážne poistenie proti všetkým rizikám

Poistenie Allianz Best Doctors Plus

IPID - Poistenie Allianz Best Doctors Plus

Poistenie autosalónov

IPID - Poistenie autosalónov

Poistenie budovy a domácnosti - MÔJ DOMOV 2020

ALLIANZ-3208_IPID_MD2020_domacnost_01-21

IPID_-_informacny_dokument_o_poistnom_produkte_MOJ_DOMOV.

Sprievodca_MD_1_2_2021

Poistenie bytových domov

IPID - Poistenie bytových domov

Poistenie hospodárskych plodín

IPID - Poistenie hospodárskych plodín

Poistenie hospodárskych zvierat

IPID - Poistenie hospodárskych zvierat

Poistenie krádeže vecí žiakov

IPID - Poistenie krádeže vecí žiakov

VPP pre poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov

Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti - Moje podnikanie

IPID - Moje podnikanie

Sprievodca poistením - Moje podnikanie

Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb proti všetkým rizikám

IPID - Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb proti všetkým rizikám

Poistenie malých plavidiel - Havarijné poistenie malých plavidiel

IPID - Poistenie malých plavidiel - Havarijné poistenie malých plavidiel

VPP a OPP pre poistenie malých plavidiel Havarijné PZP

Poistenie malých plavidiel - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú malým plavidlom

IPID - Poistenie malých plavidiel - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú malým plavidlom

VPP a OPP pre poistenie malých plavidiel Havarijné PZP

Poistenie nákladu

IPID - Poistenie nákladu

Poistenie ochrany dát

IPID - Poistenie ochrany dát

Poistenie ochrany práv - MOTO

IPID - Poistenie ochrany práv - MOTO

OPP PRE POISTENIE OCHRANY PRÁV „MOTO“

VPP PRE POISTENIE OCHRANY PRÁV „MOTO“

Poistenie ochrany práv - POĽOVNÍK

IPID - Poistenie ochrany práv - POĽOVNÍK

OPP pre poistenie ochrany práv „POĽOVNÍK“

VPP PRE POISTENIE OCHRANY PRÁV

Poistenie ochrany práv - RADA PO TELEFÓNE

IPID - Poistenie ochrany práv - RADA PO TELEFÓNE

VPP PRE POISTENIE OCHRANY PRÁV RADA PO TELEFÓNE

Poistenie ochrany práv - RODINA BASIC

IPID - Poistenie ochrany práv - RODINA BASIC

OPP pre poistenie ochrany práv „RODINA BASIC“

VPP PRE POISTENIE OCHRANY PRÁV

Poistenie ochrany práv - RODINA MAXI

IPID - Poistenie ochrany práv - RODINA MAXI

OPP pre poistenie ochrany práv „RODINA MAXI“

VPP PRE POISTENIE OCHRANY PRÁV

Poistenie ochrany práv - RODINA MOTO

IPID - Poistenie ochrany práv - RODINA MOTO

OPP pre poistenie ochrany práv „RODINA MOTO“

VPP PRE POISTENIE OCHRANY PRÁV

Poistenie ochrany práv - RODINA PROFI

IPID - Poistenie ochrany práv - RODINA PROFI

OPP pre poistenie ochrany práv „RODINA PROFI“

VPP PRE POISTENIE OCHRANY PRÁV

Poistenie ochrany práv - SINGLE BASIC

IPID - Poistenie ochrany práv - SINGLE BASIC

OPP pre poistenie ochrany práv „SINGLE BASIC“

VPP PRE POISTENIE OCHRANY PRÁV

Poistenie ochrany práv - SINGLE MAXI

IPID - Poistenie ochrany práv - SINGLE MAXI

OPP pre poistenie ochrany práv „SINGLE MAXI“

VPP PRE POISTENIE OCHRANY PRÁV

Poistenie ochrany práv - SINGLE MOTO

IPID - Poistenie ochrany práv - SINGLE MOTO

OPP pre poistenie ochrany práv „SINGLE MOTO“

VPP PRE POISTENIE OCHRANY PRÁV

Poistenie ochrany práv - SINGLE PROFI

IPID - Poistenie ochrany práv - SINGLE PROFI

OPP pre poistenie ochrany práv „SINGLE PROFI“

VPP PRE POISTENIE OCHRANY PRÁV

Poistenie ochrany práv - VODIČ

IPID - Poistenie ochrany práv - VODIČ

OPP pre poistenie ochrany práv „VODIČ“

VPP PRE POISTENIE OCHRANY PRÁV

Poistenie ochrany práv - VODIČ PROFI

IPID - Poistenie ochrany práv - VODIČ PROFI

OPP pre poistenie ochrany práv „VODIČ PROFI“

VPP PRE POISTENIE OCHRANY PRÁV

Poistenie ochrany práv - ZAMESTNANEC

IPID - Poistenie ochrany práv - ZAMESTNANEC

OPP pre poistenie ochrany práv „ZAMESTNANEC“

VPP PRE POISTENIE OCHRANY PRÁV

Poistenie právnických a podnikajúcich fyzických osôb pre prípad prerušenia prevádzky v dôsledku všetkých rizík

IPID - Poistenie právnických a podnikajúcich fyzických osôb pre prípad prerušenia prevádzky v dôsledku všetkých rizík

Poistenie strojov a elektroniky

IPID - Poistenie strojov a elektroniky

Poistenie vozidiel - MOJE AUTO

ALL_Ocenovacie_tabulky_Trvalých_následkov_úrazu.

INFORMACIA_PRE_SPOTREBITELA_PRED_UZATVORENIM_ZMLUVY_NA_DIALKU_-_Allianz_-_Slovenska_poistovna,_a.s..pdf

Oznamenie_o_spracuvani_osobnych_udajov_-_Allianz_-_Slovenska_poistovna,_a.s.

Sprievodca_MA_1_2_2021

Vseobecne_podmienky_elektronickej_korespondencie_a_elektronickej_komunikacie_s_Allianz_-_Slovenskou_poistovnou,_a.s.

Vozidla_RP_IPID_ECO_CC_DIRECT_Migracia_ES_02-21-1kor_OK

 

Poistenie vozidiel - MOJE AUTO KASKO - ostatné vozidlá a flotily

IPID - Poistenie vozidiel - MOJE AUTO KASKO

OPP Kasko ostatné vozidlá a flotily

VPP pre asistenčné služby Kasko

Poistenie vozidiel - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - ostatné vozidlá a flotily

IPID - Poistenie vozidiel - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu soôsobenú prevádzkou motorového vozidla

OPP PZP ostatné vozidlá a flotily

VPP pre asistenčné služby Komfort k PZP

VPP PZP ostatné vozidlá a flotily

Poistenie vozidiel - Úrazové poistenie osôb vo vozidle

IPID - Poistenie vozidiel - Úrazové poistenie osôb vo vozidle

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

IPID - Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti pre malé a stredné spoločnosti

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti pre malé a stredné spoločnosti

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobným cestným dopravcom cestujúcemu v autobusovej-autokarovej doprave

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobným cestným dopravcom cestujúcemu v autobusovej_autokarovej doprave

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb informačných technológií (IT)

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb informačných technológií (IT)

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

VPP - VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE POVOLANIA 2013

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie architekta alebo stavebného inžiniera

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie architekta alebo stavebného inžiniera

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone realitnej kancelárie

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone realitnej kancelárie

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom finanačného sprostredkovania alebo finančného poradenstva

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom finanačného sprostredkovania alebo finančného poradenstva

Skupinové úrazové poistenie pre školy

IPID - Skupinové úrazové poistenie pre školy

VPP pre úrazové poistenie A

Stavebné poistenie proti všetkým rizikám

IPID - Stavebné poistenie proti všetkým rizikám

 

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web