ÚvodO INSIADokumenty poisťovníAllianz - Slovenská poisťovňa, a. s.Životné poistenie

Životné poistenie

Moja farbička plus - investičné životné poistenie

KID Moja Farbička Plus

Štatúty vlastných fondov

Tabuľka poplatkov 6UL_6ULM

VPP Moja Farbička Plus

OPP 6UL_6ULM

Zmluvné dojednania pre program Moja Farbička Plus

Predzmluvný dokument ESG k IŽP Moja Farbička Plus

Oceňovacia tabuľka _Chirurgický zákrok od 03.08.2021

 

Môj život plus - investičné životné poistenie

KID Môj život Plus

Osobitné poistné podmienky pre investičné životné poistenie (6UL_6ULM)

Poistné podmienky pre investičné životné poistenie

Štatúty vlastných fondov

Tabuľka poplatkov 6UL_6ULM

VPP Môj život plus

Zmluvné dojednania pre program Môj Život Plus

Predzmluvný dokument ESG k IŽP Môj Život Plus

Oceňovacia tabuľka _Chirurgický zákrok od 03.08.2021

 

Senior - kapitálové životné poistenie

Poistné podmienky a zmluvné dojednania pre program Senior

Zmluvné dojednania k dopoisťovaným poisteniam pre program Senior

Zmluvné dojednania pre program Senior

Predzmluvný dokument ESG k Senior

Oceňovacia tabuľka _Chirurgický zákrok od 03.08.2021

 

Moja Stratégia - jednorázové životné poistenie

KID Investičné životné poistenie (7ULJ) – program Moja Stratégia

Predzmluvný dokument ESG k Moja Stratégia

Poistné podmienky Moja Stratégia

Štatúty vlastných fondov Allianz DMAS 15 fond

Tabuľka poplatkov, limitov a parametrov Moja Stratégia od 01.06.2020

Oceňovacia tabuľka _Chirurgický zákrok od 03.08.2021

 

Šťastný život - rizikové životné poistenie

VPP - Šťastný život

Oceňovacia tabuľka _Chirurgický zákrok od 03.08.2021

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web