ÚvodO INSIADokumenty poisťovníAllianz - Slovenská poisťovňa, a. s.Životné poistenie

Životné poistenie

Moja farbička plus - investičné životné poistenie

KID Moja Farbička Plus

Oceňovacia tabuľka _Chirurgický zákrok od 03.08.2021 

OPP 6UL_6ULM

Predzmluvný dokument ESG k IŽP Moja Farbička Plus 

Štatúty vlastných fondov   

Tabuľka poplatkov 6UL_6ULM 

Kniha PP Moja Farbička Plus platne od 01.12.2022

Zmluvné dojednania pre program Moja Farbička Plus

 

Môj život plus - investičné životné poistenie

KID Môj život Plus 

Oceňovacia tabuľka _Chirurgický zákrok od 03.08.2021

Osobitné poistné podmienky pre investičné životné poistenie (6UL_6ULM)

Poistné podmienky pre investičné životné poistenie 

Predzmluvný dokument ESG k IŽP Môj Život Plus

Štatúty vlastných fondov

Tabuľka poplatkov 6UL_6ULM

Kniha PP Môj Život Plus od 01.12.2022

Zmluvné dojednania pre program Môj Život Plus

 

Senior - kapitálové životné poistenie

Oceňovacia tabuľka _Chirurgický zákrok od 03.08.2021

Kniha PP Senior od 10.05.2021

Predzmluvný dokument ESG k Senior

Zmluvné dojednania k dopoisťovaným poisteniam pre program Senior

Zmluvné dojednania Senior od 01.06.2016

 

Moja Stratégia - jednorázové životné poistenie

KID Investičné životné poistenie (7ULJ) – program Moja Stratégia  

Oceňovacia tabuľka _Chirurgický zákrok od 03.08.2021

Poistné podmienky Moja Stratégia

Predzmluvný dokument ESG k Moja Stratégia

Štatúty vlastných fondov Allianz DMAS 15 fond

Tabuľka poplatkov, limitov a parametrov Moja Stratégia od 01.06.2020

 

Šťastný život - rizikové životné poistenie

Oceňovacia tabuľka _Chirurgický zákrok od 03.08.2021

Kniha PP Šťastný život od 01.12.2022

Predzmluvný dokument_Šťastný Život_Informácia_21.09.2022

VPP - Šťastný život

 

Moje Investovanie - IŽP

Informácia na diaľku_Moje Investovanie

Informácia o dôležitých zmluvných podmienkach_Moje Investovanie

KID_9UL_Moje Investovanie

Poistné podmienky_Moje Investovanie

Predzmluvné informácie k udržateľnosti_Moje Investovanie

Štatúty vlastných fondov_7ULJ, 9UL

 

Jednorazové IŽP HIMALAYA

Informácia na diaľku_Himalaya

KID_Himalaya

Predzmluvné informácie k udržateľnosti_Himalaya

VPP+PA_Himalaya

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web