\

ÚvodO INSIADokumenty poisťovníColonnade Insurance S.A.Neživotné poistenie

Neživotné poistenie

Cestovné poistenie - Skupinové cestovné poistenie pre firmy

IPID - Cestovné poistenie - Skupinové cestovné poistenie pre firmy 18_02


Cestovné poistenie - Skupinové cestovné poistenie pre podnikateľov

IPID - Cestovné poistenie - Skupinové cestovné poistenie pre podnikateľov 18_02

Poistenie budovy, domácností a zodopvednosti za škodu - Viva

IPID - Poistenie budovy, domácností a zodopvednosti za škodu - Viva 19_12


Poistenie majetku - Poistenie majetku proti všetkým nebezpečenstvám

IPID - Poistenie majetku proti všetkým nebezpečenstvám 18_10


Poistenie majetku - Poistenie majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám

IPID - Poistenie majetku - Poistenie majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám 18_10


Poistenie majetku - Poistenie skiel

IPID - Poistenie majetku - Poistenie skiel 18_10


Poistenie majetku počas výstavby - Stavebno-montážne poistenie

IPID - Poistenie majetku počas výstavby - Stavebno-montážne poistenie 18_10


Poistenie prepravy - Poistenie vnútroštátnej prepravy vecí

IPID - Poistenie prepravy - Poistenie vnútroštátnej prepravy vecí 18_10


Poistenie prepravy tovaru - Poistenie medzinárodnej prepravy zásielok

IPID - Poistenie prepravy - Poistenie medzinárodnej prepravy zásielok 18_10


Poistenie strojov a elektroniky - Poistenie strojov a elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám

IPID - Poistenie strojov a elektroniky - Poistenie strojov a elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám 18_10


Poistenie úrazu - skupinové poistenie

IPID - Poistenie úrazu - skupinové poistenie 18_02


Poistenie úrazu - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

IPID - Poistenie úrazu - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 19_09


Poistenie úrazu - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - flotila

IPID - Poistenie úrazu - Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - flotila 19_10


Poistenie úrazu a choroby - skupinové poistenie

IPID - Poistenie úrazu a choroby - skupinové poistenie


Poistenie úrazu EVENT - Poistenie úrazu - skupinové poistenie EVENT

IPID - Poistenie úrazu - skupinové poistenie EVENT 19_09

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY ÚRAZOVÉHO POISTENIA PRE EVENT (CI 390_20_07)

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ÚRAZU (CI 380_20_07)


Poistenie vozidla pre prípad finančnej straty - Poistenie EuroGAP

IPID - Poistenie vozidla pre prípad finančnej straty - Poistenie EuroGAP 18_02


Poistenie vozidla pre prípad finančnej straty - Poistenie LeaseGAP

IPID - Poistenie vozidla pre prípad finančnej straty - Poistenie LeaseGAP 18_02


Poistenie vozidla pre prípad finančnej straty - Poistenie TruckGAP

IPID - Poistenie vozidla pre prípad finančnej straty - Poistenie TruckGAP 18_02


Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu a nákladov - environmentálne riziká

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu a nákladov - environmentálne riziká 18_02


Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov a ďalšími osobami vo vedení spoločnosti

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov a ďalšími osobami vo vedení spoločnosti 18_10


Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone vybraných povolaní (1-01042014)

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone vybraných povolaní (1_01042014)


Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania 18_02


Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania - skupinové poistenie

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania - skupinové poistenie 18_02


Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 18_02


Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a nariadením GDPR

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a nariadením GDPR 18_02


Poistenie zodpovednosti za škodu - v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu - v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti 18_10

 

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web

Spolupráca

Ak máte záujem o spoluprácu, dajte nám o sebe vedieť.

Viac