ÚvodO INSIADokumenty poisťovníWüstenrot poisťovňa, a.s.Životné poistenie

Životné poistenie

W-pohode - investičné životné poistenie

VPP Wustenrot W-pohode od 02 2021

Dokument ŽP INOVOVANÉ od 12 2019

Oceňovacie tabuľky - choroba od 12 2019 IZP

OPP CP ŽP od 01 2018

OPP Poistenie zdravotných asistenčných služieb od 04 2015

Wustenrot_Udrzatelnost_vo_financnom_sektore-predzmluvna_dokumentacia_WP_03_2021

KID_IZP_W-pohode_od_01_01_2023

 

W Dobrom Budúcnosť

KID_W dobrom Budúcnosť_Wustenrot_KID_WDB_04_2022

Predzmluvný_Dokument_o_dolezitych_zmluvnych_podmienkach_W Dobrom_Budúcnosť

VPP_W-Dobrom-buducnost_od_01_07_2021

Oceňovacie_tabuľky_DNL

Oceňovacie_tabuľky_TN400%

Sadzobník poplatkov_Informácia_W-dobrom_od_01_07_2021

 

W Dobrom Život - rizikové životné poistenie

Wustenrot_Informácia_o_poistení_Wdobrom život_01_2022

Všeobecné poistné podmienky 11/2022

Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy 11/2022

Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku

Oceňovacie tabuľky pre poistenie trvalých následkov úrazu 11/2022

Oceňovacie tabuľky pre poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu

Oceňovacie tabuľky pre poistenie chirurgického zákroku v dôsledku choroby

Oceňovacie tabuľky pre poistenie chirurgického zákroku v dôsledku úrazu

Informácie o spracúvaní osobných údajov

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE CESTOVNÉ POISTENIE

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ZDRAVOTNÝCH ASISTENČNÝCH SLUŽIEB

 

W Dobrom život SENIOR - rizikové životné poistenie

Wustenrot_Informácia_o_poistení_Wdobrom život_SENIOR_01_2022

Wustenrot_Predzmluvné Dokument_W_dobrom život_SENIOR_01_2022

Všeobecné poistné podmienky

Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy

Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku

Oceňovacie tabuľky pre poistenie trvalých následkov úrazu

Oceňovacie tabuľky pre poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu

Oceňovacie tabuľky pre poistenie chirurgického zákroku v dôsledku choroby

Oceňovacie tabuľky pre poistenie chirurgického zákroku v dôsledku úrazu

Informácie o spracúvaní osobných údajov

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE CESTOVNÉ POISTENIE

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ZDRAVOTNÝCH ASISTENČNÝCH SLUŽIEB

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web