ÚvodBlogAko správne ochrániť zbierku umenia

Ako správne ochrániť zbierku umenia

25. Júna 2019 | Rubriky: Blog | Poistenie osôb

Ako správne ochrániť zbierku umenia

Predmety, ktoré majú umeleckú a zberateľskú hodnotu, vyžadujú osobitnú ochranu. Nestačí ich ochraňovať len pred záujmom špecializovaných zlodejov, možných rizík je oveľa viac. Čo na túto problematiku hovorí špecialista Jiří Chvojka, ktorý sa problematike poisteniu umenia venuje?

 

Špecialistu spoločnosti INSIA Jiřího Chvojky sme sa spýtali na zaujímavosti, ktoré sa tohto unikátneho produktu týkajú. 

K poisteniu predmetov umeleckej a zberateľské hodnoty sa viaže unikátny termín – poistná ochrana „Z klinca na klinec". Mohli by ste opísať, o čo presne ide?

Poistenie z klinca na klinec (nail to nail) je využívané predovšetkým pre poistenie výstav a začína prípravou diela na odoslanie na výstavu, na miesto stáleho uloženia diela (odobratím z klinčekov zo steny), je poistená preprava na výstavu a inštaláciu, dielo počas výstavy a potom všetko až do návratu diela „domov" (zavesenie diela na klinec).

Väčšinou, keď sa poisťujú exponáty vysokej umeleckej či zberateľskej hodnoty, treba klásť veľký dôraz na zabezpečenie týchto diel proti odcudzeniu. Mohli by ste načrtnúť, ako má vyzerať adekvátne zabezpečovacie zariadenie?

To je veľmi zložitá otázka, vplýva na to mnoho faktorov. Všeobecne je vyžadované dobré zabezpečenie vstupu do objektu, vrátane zabezpečenia okien, ktoré je doplnené alarmom. Pri dielach vysokej hodnoty je vyžadovaná aj ochrana výstav ozbrojenou strážou. 

Mohli by ste konkrétne popísať najčastejšie riziká, ktoré môžu ohroziť hodnotné umelecké predmety a zbierky? A s akými vôbec najzaujímavejšími rizikami ste sa vo svojej kariére stretli?

Najviac ohrozuje zbierky človek. Stávajú sa škody na zle zabalených a označených prepravovaných predmetoch, škody, ktoré vzniknú pri nedostatočnej ochrane diela a žiadnej prevencii vzniku škôd, také škody nemožno poistiť. Poistenie má od svojho počiatku podmienku, že ku škode došlo nečakane. 

Zaujímavé sú všetky poistky pre unikátne predmety alebo napríklad zabezpečenie poistenia pre vonkajšiu výstavu v parku, zabezpečovanie poistenia prepravy unikátneho obrazu alebo poistenie pre depozit špecializovaný na umenie.

Čo teda presne robiť, keď už ku krádeži hodnotného predmetu dôjde? A ako sa zachovať, keď umenie napríklad zasiahne živelná pohroma?

Keď dôjde ku krádeži (a to platí nielen pre umenie) je potrebné privolať políciu. Platí to, čo poznáme z filmov, že do miesta čo najmenej zasahujeme. V prípade živelnej pohromy je ťažké radiť, pokiaľ možno škodu nejako zmenšiť, mal by sa o to človek pokúsiť, napríklad vynesením na poschodie v prípade povodne.  Avšak to je možné len v niektorých prípadoch, napríklad pri rozsiahlom požiari sa pokúšať o záchranu vecí, je takmer nemožné a životu nebezpečné. 

Spomeniete si na najvzácnejšiu umeleckú zbierku, s ktorou ste prišli do kontaktu?  Aké opatrenia s tým boli spojené?

Každá zbierka je vzácna. Niektoré zbierky sú predovšetkým pre zberateľov vzácne aj svojou hodnotou, a tak k nim vždy pristupujem. Zbierka vždy  predstavuje poklad a pri súkromných zbierkach ide často aj  o lásku. Najradšej mám staré rodinné zbierky, kedy si často pri dielach vypočujem aj zaujímavý príbeh. Pri poisťovaní hodnotných zbierok najradšej preberám všetky informácie osobne a snažím sa vyhnúť zasielaniu predovšetkým citlivých informácií poštou, či už elektronickou alebo klasickou.

Spoločnosť INSIA sprostredkováva špecializované allriskové poistenie umeleckých predmetov AXA ART. Mohli by ste opísať jeho princípy a jeho pridanú hodnotu?

Nemecká poisťovňa AXA ART, ktorá sa špecializuje na poistenie umenia, zabezpečuje poistenie, ktoré v INSIA exkluzívne prinášame do Čiech a na Slovensko. Mám to šťastie, že môžem pre zbierky súkromných zberateľov predkladať ponuky, kde je na jedinej zmluve poistný program vymyslený špeciálne pre zberateľov.

Poistením allrisk, ktoré chránia proti všetkým rizikám, snáď len okrem niekoľkých nepoistiteľných výnimiek, to začína. Poistenie je uzatvárané len pre predmety v zbierke, bez poistenia domácnosti, ako je u nás obvyklé. Unikátne v tomto segmente je, že hodnotu zbierky určuje zberateľ, a to bez dokladovania znaleckých posudkov. 

Poistenie má navyše rozširujúce limity a dojednania, a tak je zbierka poistená naozaj na to, na čo a kde si len spomeniete. Platí to nielen  pre súčasnú zbierku, ale limit existuje aj pre nové nákupy. Poistenie pri preprave, na výstave, počas reštaurovania a ..., ale to už je potom na konkrétnu ponuku. 

Ďakujem Vám za rozhovor.

 

Zdroj: oPojisteni.cz
Zdieľajte článok

Sledujte INSIA na sociálnych sieťach

Facebook LinkedIn

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web