ÚvodBlogChystáte sa na lyžovačku do Talianska? Pozor na nové povinnosti na zjazdovkách!

Chystáte sa na lyžovačku do Talianska? Pozor na nové povinnosti na zjazdovkách!

6. December 2021 | Rubriky: Blog | Poistenie osôb

Chystáte sa na lyžovačku do Talianska? Pozor na nové povinnosti na zjazdovkách!

O tom, že lyžovačka v Taliansku má veľa benefitov, netreba lyžiarov presviedčať.  Od 1.1.2022 však pribudnú na základe zmenenej národnej lyžiarskej vyhlášky aj nové povinnosti a menia sa pravidlá správania na zjazdovkách. S čím musíte od nového roka počítať vo všetkých lyžiarskych oblastiach Talianska?

 

Povinné poistenie zodpovednosti za škody alebo úrazy spôsobené tretím osobám

Každý lyžiar na zjazdovke musí mať uzatvorené platné poistenie, ktoré kryje občianskoprávnu zodpovednosť za vecné škody alebo za škodu na zdraví  spôsobenú tretím osobám. Prevádzkovateľ lyžiarskych areálov je povinný pri kúpe skipasu poskytnúť užívateľom poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví alebo na majetku. Sankcie pri nesplnení povinnosti sa pri kontrole pohybujú vo výške od 100 do 150 eur a zároveň bude potrebné odovzdať skipas.

Nie je nutné zakúpiť si toto poistenie pri kúpe skipasu, ale je nevyhnutné mať takéto poistenie dojednané a prípadne ho aj doložiť. K tomu sa navyše uplatní nové pravidlo, že v prípade kolízie medzi lyžiarmi sa bude predpokladať, pokiaľ sa nepreukáže opak, že každý z nich sa rovnakou mierou podielal na vzniku prípadnej škody. To znamená, že pri nehodách na lyžiarskych svahoch, kedy bude ťažké určiť vinníka, sa bude pristupovať ku všetkým účastníkom ako ku spoluvinníkom. 

Požívanie alkoholu je povolené len v obmedzenej miere

Zmenená vyhláška výslovne zakazuje lyžovanie v opitosti, ako dôsledku požitia alkoholických nápojov a toxikologických látok. Polícia a bezpečnostné zložky budú oprávnené vykonávať námatkové testy a kontroly. Každý, koho prichytia na svahu s viac ako 0,5 promile, musí počítať s pokutou vo výške od 250 až do 1 000 eur.  Lyžovanie s viac než 0,8 promile sa pritom považuje už za trestný čin.

Pre osoby do 18 rokov je povinná prilba

Zmena nastala na základe novej vyhlášky aj pri povinnom nosení prilby, hranica sa posunula do 18 rokov veku. Ochranná prilba je povinná pri alpskom lyžovaní, snowboardingu, telemarkingu a pri sánkovaní. Táto musí vyhovovať technickým požiadavkam obsiahnutym v norme UNI EN 1077: 2008 a musí mať jasné označenie CE. Pokuta pri nesplnení tejto povinnosti je 100 až 150 eur.


Chystáte sa na lyžovačku do zahraničia a chcete mať istotu, že máte správne nastavené poistenie? Kontaktujte nás a špecialisti siete INSIA SK vám radi pomôžu.

KONTAKTUJTE NÁS

Zdieľajte článok

Sledujte INSIA na sociálnych sieťach

Facebook LinkedIn

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web