ÚvodBlogInvalidita ako riziko pre rodinu a jej rozpočet

Invalidita ako riziko pre rodinu a jej rozpočet

6. September 2018 | Rubriky: Blog | Poistenie osôb | INSIA aktuality

Invalidita ako riziko pre rodinu a jej rozpočet

Invalidita predstavuje veľké riziko pre jedinca, ako i pre rodinu a pre zabezpečenie potrieb jej členov. Invalidita člena rodiny znamená nielen psychickú záťaž, s ktoru sa domácnosť musí vyrovnať, ale aj finančnú záťaž pre rodinný rozpočet. Zamysleli ste sa niekedy nad takouto situáciou?


Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Sociálna poisťovňa podľa poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť rozlišuje dva stupne invalidity - čiastočnú, pri ktorej je schopnosť pracovať znížená o 41 - 70 % vrátane a plnú invaliditu s vyše 70% poklesom.

S invaliditou živiteľa rodiny je spojený nemalý výpadok príjmu, naviac zhoršený zdravotný stav si často vyžaduje daľšie náklady na zabezpečenie starostlivosti – od zdravotníckych pomôcok, cez ošetrovateľa, po úpravy bytu či rodinného domu.

Z pohľadu vplyvu na rodinu a jej finančnú stabilitu je invalidita jedným z najvážnejších rizík.

Prináša doživotný pokles príjmov, a pritom vôbec nie je ojedinelá a invalidných dôchodcov pribúda.

Podľa štatistických údajov Sociálnej poisťovne a Úradu verejného zdravotníctva SR:

V roku 2017 bolo novouznaných invalidov 21 005, z toho 5379 plných (25,6 %) a 15 626 čiastočných (74,4 %).

Priemerná výška čiastočného invalidného dôchodku do 70 % k 31.7.2018 bola 203,90 €.

Priemerná výška úplného  invalidného dôchodku nad 70 % k 31.7.2018 bola 368,23 €.

Celkový počet vyplácaných invalidných dôchodkov k 31. 7. 2018 bol 237 530.

Najčastejšie príčiny čiastočnej invalidity sú: choroby pohybového aparátu, duševné choroby a choroby obehovej sústavy.

Najčastejšie príčiny plnej invalidity sú: rakovina, choroby obehovej sústavy a duševné choroby.

Z údajov Sociálnej poisťovne ďalej vyplýva:

V prvom polroku 2018 pri 2 803 novouznaných invaliditách s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %, bolo až 1 443 z dôvodu nádorových ochorení.

Vo všeobecnosti boli po nádoroch najčastejšími skupinami ochorení choroby obehovej sústavy (10,3%), choroby nervového systému (9,5%) a duševné poruchy a poruchy správania (9,4%).

Úrazy spôsobujú len necelé 3 % invalidít. Zvyšok invalidít, vyše 97 %, majú na svedomí choroby.

rodina

Poistenie invalidity by sa nemalo podceňovať, ak nemáme vytvorenú finančnú rezervu, tak z peňazí od štátu, vo väčšine  prípadov, nie je možné udržať štandardnú životnú úroveň.

Pri výbere  poisťovne je preto lepšie uprednostniť tú, ktorá kryje komplexnú invaliditu z dôvodu choroby aj úrazu.

Pripoistenie invalidity je možné formou mesačnej renty, s konštantnou poistnou sumou alebo s klesajúcou poistnou sumou.

 

V prípade plnenia pri vzniku invalidity majú komerčné poisťovne na výber z týchto možností:

  • jednorazové vyplatenie sumy
  • pravidelné vyplácanie renty mesačne alebo ročne.

Obsahuje Vaša poistná zmluva krytie rizika invalidity? Ste pripravený aj na takúto prípadnú životnú situáciu?

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

kontakt SK

 

Ľubica Meszárosová

Produktový špecialista siete INSIA SK

 

Zdroje:
socpoist.sk
uvzsr.sk
finreport.sk
seniori.pravda.sk

 

Zdieľajte článok

Sledujte INSIA na sociálnych sieťach

Facebook LinkedIn

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web