ÚvodBlogOsempercentný odvod ovplyvnil nové zmluvy. Ďalšie sprísnenie sa chystá

Osempercentný odvod ovplyvnil nové zmluvy. Ďalšie sprísnenie sa chystá

29. Mája 2017 | Rubriky: Blog | Poistenie osôb | Poistenie firiem | INSIA aktuality

Osempercentný odvod ovplyvnil nové zmluvy. Ďalšie sprísnenie sa chystá

Už päť mesiacov platí novela zákona o poisťovníctve, ktorá zaviedla povinnosť platiť 8-percentný odvod pre všetky odvetvia neživotného poistenia. Predtým ho poisťovne platili len z PZP. Premietli finančné inštitúcie tento odvod do zvýšenia poistného a aká je v tomto odvetví aktuálna situácia?  

Osempercentný odvod zasiahol podľa Jozefa Belka, konateľa spoločnosti Insuria Consulting, prakticky celé neživotné poistenie. Platí sa iba z novouzatvorených zmlúv, a to od januára 2017, pričom inštitúcie ho odvádzajú daňovému úradu dvakrát ročne.

Poisťovne ho pri niektorých produktoch aplikovali okamžite, napríklad v rámci havarijného poistenia, kde nemálo poisťovní už v minulosti dosiahlo malú hranicu ziskovosti. Teda predávali ho, ale nevytvárali cielený zisk.
Jozef Belko

Osempercentný odvod ich zasiahol veľmi bolestne. Museli by ísť do straty, keby ho nepremietli do cien produktov. Nemálo poisťovní preto išlo pri niektorých produktoch s cenou nahor, iné však zvolili vyčkávaciu techniku a v tomto roku analyzujú, ako sa odvod prejaví v celom portfóliu produktov neživotného poistenia. Teda, o koľko sa im zníži predajná báza, lebo spravidla zvýšenie ceny znamená aj obmedzenie dostupnosti produktov pre klientov,“ tvrdí konateľ Insuria Consulting.

Firemné poistenie bez výraznejších zmien

Zaujímavým segmentom na trhu sa javí poistenie podnikateľov, najmä poistenie majetku a zodpovednosti. Firmy spravidla vlastnia výrobné prevádzky, majú širší vozový park, potrebujú poisťovať stroje, zariadenia či iný firemný majetok.

Keďže toto nie je podľa Jozefa Belka veľmi škodový segment, výkyvy cien smerom nahor sa prakticky týchto produktov nedotkli. „Ceny pre podnikateľov prakticky zostali na porovnateľnej úrovni ako minulý rok. Rovnaká situácia je aj poistení domov, bytov či domácností. Ak sa aj do budúcnosti ceny upravia pri takýchto produktoch, nebude to pre klientov až také výrazné zvýšenie, prakticky na úrovni pár eur.“ 

Menšie poisťovne sa obávajú nižšej ziskovosti

Poisťovne zaviedli 8-percentný odvod len na nové zmluvy, alebo na nové kontrakty s klientami. „V tomto smere menšie špecializované poisťovne nepriamo doplácajú na svoju veľkosť, lebo potrebujú urobiť veľké množstvo zmlúv, prakticky niekoľko tisíc, aby daný produkt bol pre nich ako-tak ziskový. Vstupujú im do toho ďalšie náklady, napríklad školenia zamestnancov, likvidátorov, produktových manažérov, obchodníkov. Musia tiež sledovať škodovosť vlastných produktov, i aktivity konkurencie. Pri menšom segmente produktov to nie vždy finančne vychádza,“ dodáva Jozef Belko. 

Menšie poisťovne môžu mať preto problém s tým, že v tomto roku nebudú realizovať dostatočný objem obchodov, ktorý si stanovili, čo ovplyvní aj ich ziskovosť. Avšak, prakticky všetky finančné inštitúcie si museli v rámci legislatívy vyšpecifikovať, ktoré produkty sú pre nich prioritné či do akej miery sú rentabilné. Viac sa preto možno budú zameriavať na presne „nalinkované“ poistné produkty, menej budú investovať do rôznych „experimentov“ či do menej štandardných produktov určených len pre úzku skupinu klientov. 

Tlak na racionalizáciu produktov sa zvyšuje

Niektoré poistné produkty boli donedávna stratové a rizikové z pohľadu ich udržateľnosti. To však v súčasnosti už nie je možné. „Vzhľadom na striktné oddelenie neživotného poistenia od životného poistenia podľa zákona o poisťovníctve, stratu z neživotného poistenia nemôžu poisťovne dotovať z prípadného zisku zo životného poistenia. Bolo by to v rozpore so zákonom. Každý poistný produkt bude musí byť regulátorovi samostatne vykázaný, aj s podrobnou štatistikou," potvrdzuje Jozef Belko. 

Do 28. februára budúceho roka 2018 štát implementuje aj do našej legislatívy smernicu IDD, čo môže pre poisťovne znamenať ďalší tlak na  racionalizáciu kapitálovej potreby a zefektívňovanie činností a procesov.  Odrazia sa zvýšené legislatívne požiadavky poisťovní aj na prácu poisťovacích maklérov?

Nám to skôr nastavuje zrkadlo v tomto smere, ako čo najlepšie zlepšiť či inovovať produkty pre klientov,  v rámci ich požiadaviek. Jednou z úloh každého makléra je totiž poukazovať na možnosti, ktoré poistný trh ponúka. Keď je poistný produkt málo profitabilný, vieme vhodne odporučiť,  ako by ho mohla poisťovňa zatraktívniť, aby bol pre klientov zaujímavejší,“ uzatvára Jozef Belko.

 

 
logo-sk
 
 
Zdieľajte článok

Sledujte INSIA na sociálnych sieťach

Facebook LinkedIn

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web