ÚvodBlogStrašiak menom závažné kritické ochorenia

Strašiak menom závažné kritické ochorenia

3. Októbra 2018 | Rubriky: Blog | Poistenie osôb | INSIA aktuality

Strašiak menom závažné kritické ochorenia

Najčastejšie si navzájom želáme pevné zdravie, lebo je dôležité. Veríme, že závažné ochorenie nepostihne nás alebo našich blízkych.  Závažné kritické ochorenia sa však dnes v civilizovanom svete vyskytujú veľmi často a vždy znamenajú výraznú finančnú záťaž pre pacienta a pre jeho rodinu.

 

Ktoré ochorenia dnes Slovákov trápia viac ako v minulosti?

Ide hlavne o kardiovaskulárne a onkologické ochorenia, ktoré sú spôsobené často aj nesprávnou životosprávou ľudí. Avšak aj výskyt civilizačných ochorení je omnoho vyšší ako v minulosti. Zhoršili sa choroby látkovej premeny tukov, viac ľudí bojuje s vysokým tlakom, pribudlo diabetikov, pretože sa zvýšil aj počet obéznych pacientov.

Medzi prioritné závažné ochorenia, ktoré majú zásadný dopad na kvalitu života populácie patria kardiovaskulárne ochorenia, nádory, choroby dýchacej a tráviacej sústavy, diabetes a duševné choroby.

Tri ochorenia, ktoré Slovákov postihujú najčastejšie, sú rakovina, cievna mozgová príhoda a srdcový infarkt. Prvenstvo v rebríčku najzávažnejších ochorení má u nás jednoznačne rakovina.

Na Slovensku pribudne každý rok 30-tisíc nových pacientov s nádorovým ochorením, pričom priemerné náklady na doplnkovú liečbu rakoviny sú 12-tisíc eur.

Rakovina u mužov najčastejšie postihuje pľúca, prostatu a hrubé črevo. U žien je to rakovina prsníka, nasledujú nádory pľúc a hrubého čreva.

K vzniku rakoviny, infarktu a ďalších kritických ochorení výrazne prispievajú najmä nesprávna životospráva, nedostatok pohybu a nadmerný stres.   

Kardiovaskulárne ochorenia sú v Slovenskej republike najčastejšou príčinou úmrtí u žien aj u mužov, ďalšou je rakovina. V roku 2014 zomrelo na kardiovaskulárne ochorenia asi 23 000 osôb (čo predstavuje 50 % všetkých úmrtí u žien a 40 % všetkých úmrtí u mužov) a 13 600 zomrelo na rakovinu (čo predstavuje 24 % všetkých úmrtí u žien a 29 % všetkých úmrtí u mužov).

Pri pohľade na trendy v špecifickejších príčinách úmrtí zostávajú štyri hlavné príčiny v Slovenskej republike od roku 2000 rovnaké: choroby srdca, cievna mozgová príhoda, rakovina pľúc a rakovina hrubého čreva a konečníka.

Ďalšími príčinami úmrtí sú nasledovné závažné ochorenia a to v nasledovnom poradí:

  • Ostatné choroby srdca
  • Zápal pľúc
  • Choroby pečene
  • Alzheimerova choroba a iné demencie
  • Rakovina prsníka
  • Cukrovka
  • Choroby dolných dýchacích ciest
  • Rakovina žalúdka.

Zaujímavé informácie nájdete v štúdii -  Slovensko - Zdravotný Profil Krajiny 2017.

Zodpovedným riešením pre podobné nečakané životné situácie je zabezpečiť seba a svoju rodinu vhodným poistením, ktorého súčasťou je aj zabezpečenie rizika kritických ochorení.

Pripoistenie kritických ochorení je vo všeobecnosti doplnkom k štátnemu zdravotnému poisteniu.

Klientovi slúži na pokrytie bežných nákladov na liečenie, nadštandardnú lekársku starostlivosť a kvalitnejšiu liečbu alebo náhradu za výpadok príjmu.

Poistnou udalosťou v pripoistení kritických ochorení je niektorá závažná choroba alebo podrobenie sa niektorej poistením krytých operácií.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

kontakt SK

 
Ľubica Meszárosová

Produktový špecialista siete INSIA SK


zdroje: ec.europa.eu
Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 – 2014

Zdieľajte článok

Sledujte INSIA na sociálnych sieťach

Facebook LinkedIn

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web