ÚvodKontaktCertifikovaná kancelária INSIA

Certifikovaná kancelária INSIA

Záruka kvality pre klientov

 

Certifikáty sú udeľované na základe dôkladného preskúmania a prehliadky kancelárie audítorským tímom centrály siete INSIA. Vedľa splnenia základných podmienok na certifikáciu, ako je napríklad dodržiavanie požiadaviek zákona o distribúcii poistenia a zaistenia, GDPR ochrane osobných údajov alebo správne vedenie dokumentácie, je overovaná aj odborná spôsobilosť, skúsenosti, priebežné vzdelávanie a prístup jednotlivých pracovníkov kancelárie.

Pri kontrole sa posudzuje príslušná oblasť poistenia alebo finančných produktov, v ktorej kancelária o certifikáciu usiluje. Udelené certifikáty kvality sú dôkazom odbornej spôsobilosti, skúseností a profesionality pracovníkov danej kancelárie.

Certifikácia kancelárie je dobrovoľná a centrála INSIA začína celý proces na základe žiadosti člena siete INSIA. Certifikáty sa udeľujú na dobu určitú a po uplynutí doby platnosti je nutné ich pridelenie obhájiť.

V certifikovanej kancelárii INSIA má tak každý klient záruku kvalitných a profesionálnych služieb.

 

Certifikované kancelárie

 

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web