ÚvodO INSIADokumenty poisťovníKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŽivotné poistenie

Životné poistenie

Pieta

Pieta - Rozsah nárokov

2000-8 VPP pre životné poistenie

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_KP28_r

Dokument o dôležitých ZP uzatváranej poistnej zmluvy - Pieta

Provital Invest

2400-5-OPP Hospitalizácia

2100-5-OPP Chirurgický zákrok

3800-OPP_Onkologické choroby

2200-8 OPP Úraz PN úrazom_HU_IU_OPPI

2600 OPP Invalidita chorobou alebo úrazom

OPP_2300-6_n_Kritické choroby od 01.01.2022

2500-7-OPP DO za čas PN úrazom alebo chorobou

Infolist fondy ižp

Informácie pre klienta Provital Invest

Dokument_o_udržateľnosti_fondov od 01.04.2022.pdf

Dokument_o_udržateľnosti_produktov od 01.04.2022.pdf

KID_pre_produkt_6063_Provital_Invest od 01.01.2022.pdf

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_KP28_r

Rozsah nárokov a dojednaní Provital Invest od 01.07.2022

3000-10_Vseobecné_poistné_podmienky_pre_investičné_životné_poistenie_(VPP-3000-10) od 01.03.2022.pdf

OPP_2800-2_PRE PRIPOISTENIE MATERIÁLNEJ ŠKODY

VPP 390-5 pre cestovné poistenie v zahraničí - EUROTRAVEL

Provital Junior

2400-5-OPP Hospitalizácia

2100-5-OPP Chirurgický zákrok

2200-8-OPP Úraz PN úrazom_HU_IU_OPPI

2800-2-OPP pre poistenie materiálnej škody

OPP_2300-6_n_Kritické choroby od 01.01.2022

2700-4-OPP pre pripoistenie polovičné a úplné osirotenie

3700-2-OPP pre pripoistenie oslobodenia od platenia s náhradou poistného

Infolist fondy ižp

Informácie pre klienta Provital Invest a Junior

VPP 390-4 pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL

3000-10_Vseobecné_poistné_podmienky_pre_investičné_životné_poistenie_(VPP-3000-10) od 01.03.2022 (1).pdf

KID_pre_produkt_6281_Provital_Junior od 01.01.2022.pdf

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_KP28_r

Dokument_o_udržateľnosti_fondov od 01.04.2022 (1).pdf

Dokument_o_udržateľnosti_produktov od 01.04.2022 (1).pdf

Rozsah_nárokov_a_dojednaní_6281_Provital_Invest od 01.03.2022.pdf

Provital Partner

2400-5-OPP Hospitalizácia

2100-5-OPP Chirurgický zákrok

3800-OPP_Onkologické choroby

2200-8 OPP Úraz PN úrazom HU_IU_OPPI

OPP_2300-6_n_Kritické choroby od 01.01.2022

2600 OPP Invalidita chorobou alebo úrazom.pdf

2500-7-OPP DO za čas PN úrazom alebo chorobou

2000-8 VPP pre životné poistenie

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_KP28_r

Dokument o dležitých zmluvných podmienkach_Provital Partner_od 11.04.2022.pdf

OPP_2800-2_PRE PRIPOISTENIE MATERIÁLNEJ ŠKODY

OPP_3700-2 PRE PRIPOISTENIE OSLOBODENIA OD PLATENIA S NÁHRADOU POISTNÉHO

VPP 390-5 pre cestovné poistenie v zahraničí - EUROTRAVEL

Predzmluvný dokument_Provital Partner_Dok_2022_v3_ od 01.07.2022

Rozsah nárokov_Provital Partner_RN_2022_v3_n_od 01.07.2022

Provital Štart 123

 

2000-8-VPP

2400-5-OPP Hospitalizácia

2100-5-OPP Chirurgický zákrok

2200-8-OPP Úraz PN úrazom_HU_IU_OPPI

Provital Start 1 Rozsah nárokov

Provital Start 1 Dokument Zmluvné dojednania

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_KP28_r

 

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web