\

ÚvodO INSIADokumenty poisťovníKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŽivotné poistenie

Životné poistenie

Pieta

2000-8 VPP pre životné poistenie

Dokument o dôležitých ZP uzatváranej poistnej zmluvy - Pieta

Pieta - Rozsah nárokov

Provital Invest

2100-5-OPP Chirurgický zákrok

2200-8 OPP Úraz PN úrazom_HU_IU_OPPI

2300-5-OPP KCH

2400-5-OPP Hospitalizácia

2500-7-OPP DO za čas PN úrazom alebo chorobou

3000-9-VPP pre investičné životné poistenie

Infolist fondy ižp

Informácie pre klienta Provital Invest

KID_6063 Provital Invest, číslo KID 6063_20210101

Rozsah_nárokov_a_dojednaní_6063_Provital_Investod 01_04_2021

Záznam_o_poskytnutí_predzmluvnej_dokumentácie_Provital Invest_2021 od 01_04_2021

3800-OPP_Onkologické choroby

Provital Junior

2100-5-OPP Chirurgický zákrok

2200-8-OPP Úraz PN úrazom_HU_IU_OPPI

2300-5-OPP KCH

2400-5-OPP Hospitalizácia

2700-4-OPP pre pripoistenie polovičné a úplné osirotenie

2800-2-OPP pre poistenie materiálnej škody

3000-9-VPP pre investičné životné poistenie

3700-2-OPP pre pripoistenie oslobodenia od platenia s náhradou poistného

6281 Provital Junior, číslo KID 6281_20210101

Infolist fondy ižp

Informácie pre klienta Provital Invest a Junior

Rozsah nárokov a dojednaní 6281 Provital Junior

VPP 390-4 pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie Provital Junior 2021

Provital Partner

2000-8 VPP pre životné poistenie

2100-5-OPP Chirurgický zákrok

2200-8 OPP Úraz PN úrazom HU_IU_OPPI

2300-5-OPP KCH

2400-5-OPP Hospitalizácia

2500-7-OPP DO za čas PN úrazom alebo chorobou

Dokument_o_dôležitých_ZP_uzatváranej_PZ-Provital_Partner od 01_04_2021

Rozsah_narokov_a_dojednani_6372_Provital_Partner_VPP2000-8_od 01_04_2021

3800-OPP_Onkologické choroby

Provital Štart 123

2000-8-VPP

2100-5-OPP Chirurgický zákrok

2200-8-OPP Úraz PN úrazom_HU_IU_OPPI

2400-5-OPP Hospitalizácia

Provital Start 1 Dokument Zmluvné dojednania

Provital Start 1 Rozsah nárokov

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_KP24_r

 

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web

Facebook YouTube LinkedIn