ÚvodO INSIADokumenty poisťovníKOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupArchív - životné poistenie

Archív - životné poistenie

Pieta

Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach

Informácie pre klienta

Rozsah nárokov a dojednaní pre rizikové životné poistenie Pieta

VPP pre životné poistenie

- účinnosť do 15. 11. 2022

Pieta - Rozsah nárokov

2000-8 VPP pre životné poistenie

Provital Invest

Rozsah_nárokov_a_dojednaní_Provital_Invest od 11.04.2022

Fondy IŽP Provital Invest

Informácie pre klienta

KID IŽP Provital Invest

Rozsah nárokov a dojednaní pre IŽP Provital Invest

Rozsah_nárokov_a_dojednaní_6063_Provital_Invest

VPP - IŽP Provital Invest

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie

Záznam_o_poskytnutí_predzmluvnej_dokumentácie_Provital Invest_2021

2300-5-OPP KCH

3000-9-VPP pre investičné životné poistenie.pdf

KID_6063 Provital Invest, číslo KID 6063_20210101.pdf

Rozsah_nárokov_a_dojednaní_6063_Provital_Investod 01_04_2021.pdf

Záznam_o_poskytnutí_predzmluvnej_dokumentácie_Provital Invest_2021 od 01_04_2021

Rozsah_nárokov_a_dojednaní_6063_Provital_Invest od 01.03.2022.pdf

- účinnost do 1. 1. 2023

KID_pre_produkt_6063_Provital_Invest od 01.01.2022

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_KP28_r

Provital Junior

Fondy

Informácie pre klienta

KID IŽP Provital Junior

KID Provital Junior

OPP pre polovičné a úplné osirotenie

OPP pre pripoistenie chirurgického zákroku

OPP pre pripoistenie hospitalizácie

OPP pre pripoistenie kritických chorôb

OPP pre pripoistenie materiálnej škody

OPP pre pripoistenie oslobodenia od platenia s náhradou poistného

2300-5-OPP KCH

OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti, hospitalizácie a invalidity

Rozsah nárokov a dojednaní pre IŽP Provital Junior

Rozsah nárokov a dojednaní pre produkt Provital Junior

Sadzobník poplatkov Provital Junior

VPP IŽP Provital Junior

VPP pre investičné životné poistenie

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie

3000-9-VPP pre investičné životné poistenie.pdf

6281 Provital Junior, číslo KID 6281_20210101.pdf

Rozsah_nárokov_a_dojednaní_6281_Provital_Junior.pdf

Záznam_o_poskytnutí_predzmluvnej_dokumentácie_Provital Junior 2021.pdf

- účinnost do 1. 1. 2023

KID_pre_produkt_6281_Provital_Junior od 01.01.2022

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_KP28_r

Provital Partner

Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach

Informácie pre klienta

OPP pre pripoistenie chirurgického zákroku

OPP pre pripoistenie hospitalizácie

OPP pre pripoistenie kritických chorôb

OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti, hospitalizácie a invalidity

Rozsah nárokov a dojednaní pre RŽP Provital Partner

Rozsah_narokov_a_dojednani_6372_Provital_Partner_VPP2000-8.pdf

VPP pre životné poistenie

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie

Dokument_o_doležitých_ZP_uzatváranej_PZ-Provital_Partner

2300-5-OPP KCH

Dokument_o_dôležitých_ZP_uzatváranej_PZ-Provital_Partner od 01_04_2021.pdf

Rozsah_narokov_a_dojednani_6372_Provital_Partner_VPP2000-8_od 01_04_2021.pdf

Dokument_o_dôležitých_zmluvných_podmienkach_uzatvaranej_poistnej_zmluvy od 01.01.2022.pdf

Rozsah_nárokov_a_dojednaní_6372_Provital_Partner od 01.01.2022.pdf

Rozsah nárokov a dojednaní Provital Partner_RN_od 11.04.2022.pdf

- účinnosť od 15. 11. 2022:

2000-8 VPP pre životné poistenie

Dokument o dležitých zmluvných podmienkach_Provital Partner_od 11.04.2022.pdf

Rozsah nárokov_Provital Partner_RN_2022_v3_n_od 01.07.2022

Provital Štart 123

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_KP24_r

- účinnosť do 15. 11. 2022:

2000-8-VPP

Provital Start 1 Rozsah nárokov

Provital Start 1 Dokument Zmluvné dojednania

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web