ÚvodO INSIADokumenty poisťovníGroupama poisťovňa a. s.Neživotné poistenie

Neživotné poistenie

BEZPEČNÁ JAZDA - HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy - Bezpečná jazda

IPID - Bezpečná jazda - Havarijné poistenie motorových vozidiel

Osobitné podmienky poskytovania nadštandardných asistenčných služieb

Osobitné poistné podmienky - asistenčná služba Groupama Assistance

Všeobecné poistné podmienky - Bezpečná jazda - od 1.1.2021


BEZPEČNÁ JAZDA - HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL (FLOTILOVÉ POISTENIE)

Formulár o dôležItých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy- Bezpečná jazda

IPID - Bezpečná jazda - Havarijné poistenie mtorových vozidiel (flotilové poistenie)

Osobitné podmienky poskytovania nadštandardných asistenčných služieb

Osobitné poistné podmienky - asistenčná služba Groupama Assistance (2)

Všeobecné poistné podmienky - Bezpečná jazda - od 1.10.2019


BEZPEČNÝ DOMOV KOMPLEXNÉ POISTENIE NEHNUTEĽNOSTÍ A DOMÁCNOSTÍ

IPID - Bezpečný domov - Komplexné poistenie nehnuteľností a domácností

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE ASISTENČNÝCH SLUŽIEB K POISTENIU BEZPEČNÝ DOMOV 

Podmienky poskytnutia Garancie rýchlosti likvidácie

Verejný prísľub pre poskytnutie cestovného poistenia

Všeobecné poistné podmienky, platné od 1.6.2019


CESTOVNÉ POISTENIE

Informacny dokument o poistnom produkte - 18.5 (1).pdf

Verejny prislub pre poskytnutie cestovneho poistenia_2022 (1).pdf

Vseobecne poistne podmienky pre cestovne poistenie od 18.5 (1).pdf


POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI PODNIKATEĽOV GB2556 PREVENTOR

IPID - Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov GB2556 PREVENTOR

Osobitné poistné podmienky pre poistenie elektroniky

Osobitné poistné podmienky pre poistenie lomu stroja

Osobitné poistné podmienky pre poistenie pre prípad odcudzenia

Osobitné poistné podmienky pre poistenie prepravy majetku

Osobitné poistné podmienky pre poistenie prerušenia prevádzky

Osobitné poistné podmienky pre poistenie skla

Osobitné poistné podmienky pre poistenie škôd spôsobených vandalizmom

Osobitné poistné podmienky pre živelné poistenie

Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia pre poistenie podnikateľov

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku - od 25.5.2018

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu - od 25.5.2018

Zmluvné dojednania pre poistenie elektroniky - poistenie podnikateľov

Zmluvné dojednania pre poistenie strojov - poistenie podnikateľov

Zmluvné dojednania pre stavebné poistenie


POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA

Formulár - o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy- PZP

IPID - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Osobitné poistné podmienky - asistenčná služba Groupama Assistance

Verejný prísľub na poskytnutie plnenia k PZP Groupama 2020

Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie - od 1.1.2019


POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA - flotilové

Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy- PZP

Informačný dokument o poistnom produkte - Povinné zmluvné poistenie

Osobitné poistné podmienky - asistenčná služba Groupama Assistance

Verejný prísľub na poskytnutie plnenia k PZP Groupama 2020

Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie - od 1.1.2019


ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCA ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ZAMESTNÁVATEĽOVI

Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy- poistenie zodpovednosti zamestnanca

IPID - Zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú zámestnávateľovi

Všeobecné poistné podmienky - Zodpovednosť zamestnanca - od 25.5.2018

 

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web