ÚvodO INSIADokumenty poisťovníKOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupArchív - životné poistenie

Archív: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, životné poistenie

IŽP7 Moja investícia - investičné životné poistenie

- účinnosť do 31. 12. 2020

VPP pre životné poistenie

VPP pre IŽP od 1.1. 2020

KID Moja investícia

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2021_03_09_SFA

Predzmluvný dokument_KID_IŽP7_Moja_Investícia_1074_20210903_verzia1

- účinnosť do  1. 1. 2023

792 - Všeobecné podmienky pre investičné životné poistenie č_ 792_01012020

819 - OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity

827 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb

836 - OPP pre poistenie chirurgického zákroku choroba_úraz

855 - OPP pre hospitalizáciu chroba_ úraz

870 - OPP pre poistenie pre prípad dočasnej PN choroba_úraz

882 - OPP pre smrť s lineárne klesajúcou PS

891 - OPP pre pripoistenie smť akákoľvek

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

930 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb dieťaťa

KID_IŽP7_Moja_Investícia_1074_2022010

RN_a_ZD_pre_Investicne_zivotne_poistenie_za_bezne_platene_poistne_Produkt_IZP7_02

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2022_01_01

IZP7_RNaZD_03_2022_07_01

819 - OPP pre úraz PN a invalidita

827 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb

837 - OPP_pre_pripoistenie_chirurgického_zákroku

855 - OPP pre poistenie denného odškodného za DON

870 - OPP pre poistenie pre prípad dočasnej PN choroba_úraz

891 - OPP pre pripoistenie smrť akákoľvek

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

Zásady a Oceňovacia tabuľka - TNU a ČNL

 

 

S7 PROFI Komplet - rizikové životné poistenie

- účinnosť do 30. 4. 2022

RNaZD_Rozsah nárokov a zmluvné dojednania S07 Profi Komplet od 01.03.2022

- účinnosť do 31. 12. 2021

Predzmluvný dokument_Dokument_o_zmluvných_podmienkach_pre_produkt_1309_S7_PROFI_Komplet_20210101

Rozsah nárokov a zmluvné dojednania S7 PROFI komplet_01

- účinnosť do 31. 12. 2020

720_VPP pre životné poistenie od 01_01_2021

819 - OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity

827 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb

836 - OPP pre poistenie chirurgického zákroku choroba_úraz

 

SD1 VARIANT KAPITÁL - kapitálové životné poistenie (do 39r.)

- účinnosť do 31. 12. 2020

KOOP VPP 709_VPP pre životné poistenie

KID.pdf

Predzmluvný dokument_KID_pre_produkt_1313_SD1_VARIANT_KAPITAL_Kapitalove_zivotne_poistenie,_cislo_1313_20210903

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2021_03_09_SFA

720_VPP pre životné poistenie od 01_01_2021

- účinnosť do 1. 1. 2023:

721_VPP_pre_životné_poistenie

819 - OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity

827 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb

836 - OPP pre poistenie chirurgického zákroku choroba_úraz

855 - OPP pre hospitalizáciu chroba_ úraz

870 - OPP pre poistenie pre prípad dočasnej PN choroba_úraz

882 - OPP pre smrť s lineárne klesajúcou PS

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

KID_SD1_Variant_Kapital_1313_20220101

RN_a_ZD_pre_kapitalove_zivotne_poistenie_produkt_SD1_01

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2022_01_01

- účinnosť do 1. 3. 2023

KID_SD1_Variant_Kapital_

RN_a_ZD_pre_kapitalove_zivotne_poistenie_produkt_SD1_01

 

722_VPP_pre_životné_poistenie

819 - OPP pre úraz PN a invalidita

827 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb

836 - OPP pre poistenie chirurgického zákroku choroba_úraz

837 - OPP_pre_pripoistenie_chirurgického_zákroku

855 - OPP pre poistenie denného odškodného za DON

870 - OPP pre poistenie pre prípad dočasnej PN choroba_úraz

891 - OPP pre pripoistenie smť akákoľvek

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

RN_a_ZD_pre_kapitalove_zivotne_poistenie_produkt_SD1_01

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2023_01_01

Zásady a Oceňovacia tabuľka - TNU a ČNL

 

-účinnosť do 1. 3. 2024:

RNaZD_SD1_04_2023_08_01

KID_SD1_Variant_Kapital_

 

SD1 VARIANT KAPITÁL X - kapitálové životné poistenie (od 40r.)

- účinnosť do 31. 12. 2020

KOOP VPP 709_VPP pre životné poistenie

KID

Predzmluvný dokument_KID_pre_produkt_1312_SD1_VARIANT_KAPITAL_X,_cislo_1312_20210903

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2021_03_09_SFA

720_VPP pre životné poistenie od 01_01_2021

-účinnosť do 1. 1. 2023

721_VPP_pre_životné_poistenie

819 - OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity

827 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb

836 - OPP pre poistenie chirurgického zákroku choroba_úraz

855 - OPP pre hospitalizáciu chroba_ úraz

870 - OPP pre poistenie pre prípad dočasnej PN choroba_úraz

882 - OPP pre smrť s lineárne klesajúcou PS

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

Dokument_o_udrzatelnosti_produktov od 01.01.2023

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2022_01_01

KID_SD1_Variant_Kapital_X_1312_20220101

RN_a_ZD_pre_kapitalove_zivotne_poistenie_produkt_SD1_01

-účinnosť do 1. 3. 2023

KID_2023_01_01_1312_SD1x_Variant_Kapital_X

RN_a_ZD_pre_kapitalove_zivotne_poistenie_produkt_SD1

 

722 - Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie 722_01012023

819 - OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity

827 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb

836 - OPP pre poistenie chirurgického zákroku choroba_úraz

855 - OPP pre hospitalizáciu chroba_ úraz

870 - OPP pre poistenie pre prípad dočasnej PN choroba_úraz

882 - OPP pre smrť s lineárne klesajúcou PS

891 - OPP pre pripoistenie smť akákoľvek

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

Dokument_o_udrzatelnosti_produktov od 01.01.2023

Dotaznik_o_preferenciach_klienta_z_hladiska_udrzatelnosti

KID_SD1_Variant_Kapital_X od 01.03.2023

SD1_RNaZD_03 od 01.03.2023

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2023_01_01

Zásady a Oceňovacia tabuľka - TNU a ČNL

 

-účinnosť do 1. 3. 2024:

RNaZD_SD1_04_2023_08_01

KID_SD1_Variant_Kapital_X od 01.03.2023

 

V2 Dukátik - detské poistenie

- účinnosť do 31. 12. 2020

KOOP VPP 709_VPP pre životné poistenie

VPP Dukátik

KID - Dukátik

Predzmluvný dokument_KID_pre_produkt_1314_V2_DUKATIK,_číslo_1314_20210903_1

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2021_03_09_SFA

-účinnosť do 1. 1. 2023:

745 - VPP PRE VENOVÉ A ŠTIPENDIJNÉ POISTENI

819 - OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity

855 - OPP pre hospitalizáciu chroba_ úraz

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

930 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb dieťaťa

KID_V2_Dukatik_1314_20220101

RN_a_ZD_pre_detské_poistenie_V2_DUKATIK_01

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2022_01_01

- učinnosť do 1. 3. 2023:

KID_2023_01_01_1314_V2_Dukatik

KID_V2_Dukatik_šport_1315_20220101

RN_a_ZD_pre_detské_poistenie_V2_DUKATIK_01

 

819 - OPP pre úraz PN a invalidita

836 - OPP pre poistenie chirurgického zákroku choroba_úraz

837 - OPP_pre_pripoistenie_chirurgického_zákroku

855 - OPP pre poistenie denného odškodného za DON

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

V2_RN_a_ZD_ od 01.03.2023

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2023_01_01

Zásady a Oceňovacia tabuľka - TNU a ČNL

 

-účinnosť do 1. 3. 2024:

KID_V2_Dukatik 01.03.2023

RNaZD_V2_04_2023_08_01

 

KŽP Silencium S10

720_VPP pre životné poistenie od 01_01_2021.pdf

- účinnosť do 1. 1. 2023:

Dokument o zmluvných podmienkach S10

Rozsah nárokov S10_RN_a_ZD_(01)__Silencium.pdf

721_VPP_pre_životné_poistenie.pdf

Dokument_o_zmluvných_podmienkach_pre_produkt_1304_S10_Silencium,_cislo_1304_20211001.pdf

819 - OPP pre úraz PN a invalidita _final

827 - OPP pre pripoistenia vážnych chorôb

855 - OPP pre poistenie denného odškodného za DON

ROZSAH NÁROKOV A ZMLUVNÉ DOJEDNANIA Silencium_S10

Dokument o zmluvných podmienkach S10

S10_ RNaZD_01_2021_10_01

722_VPP_pre_životné_poistenie

819 - OPP pre úraz PN a invalidita

827 - OPP pre pripoistenia vážnych chorôb

855 - OPP pre poistenie denného odškodného za DON

ROZSAH NÁROKOV A ZMLUVNÉ DOJEDNANIA Silencium_S10

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2023_01_01

 

Jednorázové IŽP 8 Profi Invest

-úcinnosť do 1. 1. 2023:

Dokument o udržateľnosti fondov.pdf

Dokument o udržatreľnosti produktov IŽP 8 Profi Invest.pdf

Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia Profi invest č. 1211_1212_1213_1214_1215.pdf

IZP8_RNaZD_2022_07_01

VPP_1210_kapitálovo-investičné ŽP.pdf

Rozsah nárokov IŽP8 Profi Invest.pdf

KOOPERATIVA - S7 Bezstarostný život - rizikové životné poistenie

-účinnosť do 1. 11. 2023:

Dokument o DZP S7 Bezstarostný život 1. 8. 2023

 

-účinnosť do 1. 1. 2024:

Dokument_o_udrzatelnosti_produktov 01.01.2023
Dokument o udržateľnosti produktov_2023 
Dokument o udržateľnosti produktov_2023
Dokument o udržateľnosti produktov_2023
 
 

KOOPERATIVA - S7 PROFI Komplet - rizikové životné poistenie - účinnosť do 31. 7. 2023

Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach od 01.03.2022_DLP

721_VPP život_od 01.03.2022

819 - OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity

837_OPP Chirurgický zákrok od 01.03.2022

855 - OPP pre hospitalizáciu chroba_ úraz

870 - OPP pre poistenie pre prípad dočasnej PN choroba_úraz

882 - OPP pre smrť s lineárne klesajúcou PS

891 - OPP pre pripoistenie smť akákoľvek

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

930 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb dieťaťa

1110_OPP Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu_ DO ČNL od 01.03.2022

Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku

Zásady a Oceňovacia tabuľka - TNU a ČNL

Rozsah nárokov a zmluvné dojednania S7 Profi Komplet_03 od 01.05.2022

 

 

pridej se k insia_sk_thumb up copy

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web