ÚvodO INSIADokumenty poisťovníKOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupArchív - životné poistenie

Archív - životné poistenie

IŽP7 Moja investícia - investičné životné poistenie

- účinnosť do 31. 12. 2020

VPP pre životné poistenie

VPP pre IŽP od 1.1. 2020

KID Moja investícia

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2021_03_09_SFA

Predzmluvný dokument_KID_IŽP7_Moja_Investícia_1074_20210903_verzia1

 

S7 PROFI Komplet - rizikové životné poistenie

- účinnosť do 30. 4. 2022

RNaZD_Rozsah nárokov a zmluvné dojednania S07 Profi Komplet od 01.03.2022

- účinnosť do 31. 12. 2021

Predzmluvný dokument_Dokument_o_zmluvných_podmienkach_pre_produkt_1309_S7_PROFI_Komplet_20210101

Rozsah nárokov a zmluvné dojednania S7 PROFI komplet_01

- účinnosť do 31. 12. 2020

720_VPP pre životné poistenie od 01_01_2021

819 - OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity

827 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb

836 - OPP pre poistenie chirurgického zákroku choroba_úraz

 

SD1 VARIANT KAPITÁL - kapitálové životné poistenie (do 39r.)

- účinnosť do 31. 12. 2020

KOOP VPP 709_VPP pre životné poistenie

KID.pdf

Predzmluvný dokument_KID_pre_produkt_1313_SD1_VARIANT_KAPITAL_Kapitalove_zivotne_poistenie,_cislo_1313_20210903

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2021_03_09_SFA

720_VPP pre životné poistenie od 01_01_2021

 

SD1 VARIANT KAPITÁL X - kapitálové životné poistenie (od 40r.)

- účinnosť do 31. 12. 2020

KOOP VPP 709_VPP pre životné poistenie

KID

Predzmluvný dokument_KID_pre_produkt_1312_SD1_VARIANT_KAPITAL_X,_cislo_1312_20210903

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2021_03_09_SFA

720_VPP pre životné poistenie od 01_01_2021

 

V2 Dukátik - detské poistenie

- účinnosť do 31. 12. 2020

KOOP VPP 709_VPP pre životné poistenie

VPP Dukátik

KID - Dukátik

Predzmluvný dokument_KID_pre_produkt_1314_V2_DUKATIK,_číslo_1314_20210903_1

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2021_03_09_SFA

-účinnosť do 1. 1. 2023:

745 - VPP PRE VENOVÉ A ŠTIPENDIJNÉ POISTENI

819 - OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity

855 - OPP pre hospitalizáciu chroba_ úraz

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

930 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb dieťaťa

KID_V2_Dukatik_1314_20220101

RN_a_ZD_pre_detské_poistenie_V2_DUKATIK_01

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2022_01_01

 

KŽP Silencium S10

720_VPP pre životné poistenie od 01_01_2021.pdf

 

Jednorázové IŽP 8 Profi Invest

-úcinnosť do 1. 1. 2023

Dokument o udržateľnosti fondov.pdf

Dokument o udržatreľnosti produktov IŽP 8 Profi Invest.pdf

Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia Profi invest č. 1211_1212_1213_1214_1215.pdf

 

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web