ÚvodO INSIADokumenty poisťovníKOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŽivotné poistenie

Životné poistenie

IŽP7 Moja investícia - investičné životné poistenie

792 - Všeobecné podmienky pre investičné životné poistenie č_ 792_01012020

819 - OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity

827 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb

836 - OPP pre poistenie chirurgického zákroku choroba_úraz

855 - OPP pre hospitalizáciu chroba_ úraz

870 - OPP pre poistenie pre prípad dočasnej PN choroba_úraz

882 - OPP pre smrť s lineárne klesajúcou PS

891 - OPP pre pripoistenie smť akákoľvek

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

930 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb dieťaťa

Infolist_pre_produkt_IZP7_Moja_investícia

KID_IŽP7_Moja_Investícia_1074_2022010

RN_a_ZD_pre_Investicne_zivotne_poistenie_za_bezne_platene_poistne_Produkt_IZP7_02

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2022_01_01

Zásady a Oceňovacia tabuľka - TNU a ČNL

S7 PROFI Komplet - rizikové životné poistenie

Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach od 01.03.2022_DLP

721_VPP život_od 01.03.2022

819 - OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity

837_OPP Chirurgický zákrok od 01.03.2022

855 - OPP pre hospitalizáciu chroba_ úraz

870 - OPP pre poistenie pre prípad dočasnej PN choroba_úraz

882 - OPP pre smrť s lineárne klesajúcou PS

891 - OPP pre pripoistenie smť akákoľvek

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

930 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb dieťaťa

1110_OPP Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu_ DO ČNL od 01.03.2022

Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku

Zásady a Oceňovacia tabuľka - TNU a ČNL

Rozsah nárokov a zmluvné dojednania S7 Profi Komplet_03 od 01.05.2022

SD1 VARIANT KAPITÁL - kapitálové životné poistenie (do 39r.)

722_VPP_pre_životné_poistenie

819 - OPP pre úraz PN a invalidita

827 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb

836 - OPP pre poistenie chirurgického zákroku choroba_úraz

837 - OPP_pre_pripoistenie_chirurgického_zákroku

855 - OPP pre poistenie denného odškodného za DON

870 - OPP pre poistenie pre prípad dočasnej PN choroba_úraz

882 - OPP pre smrť s lineárne klesajúcou PS

891 - OPP pre pripoistenie smť akákoľvek

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

KID_SD1_Variant_Kapital_

RN_a_ZD_pre_kapitalove_zivotne_poistenie_produkt_SD1_01

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2023_01_01

Zásady a Oceňovacia tabuľka - TNU a ČNL

Dotaznik_o_preferenciach_klienta_z_hladiska_udrzatelnosti

SD1 VARIANT KAPITÁL X - kapitálové životné poistenie (od 40r.)

721_VPP_pre_životné_poistenie

819 - OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity

827 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb

836 - OPP pre poistenie chirurgického zákroku choroba_úraz

855 - OPP pre hospitalizáciu chroba_ úraz

870 - OPP pre poistenie pre prípad dočasnej PN choroba_úraz

882 - OPP pre smrť s lineárne klesajúcou PS

891 - OPP pre pripoistenie smť akákoľvek

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

KID_SD1_Variant_Kapital_X_1312_20220101

RN_a_ZD_pre_kapitalove_zivotne_poistenie_produkt_SD1_01

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2022_01_01

Zásady a Oceňovacia tabuľka - TNU a ČNL

V2 Dukátik - detské poistenie

746 - VPP pre venové a štipendijné poistenie

819 - OPP pre úraz PN a invalidita

836 - OPP pre poistenie chirurgického zákroku choroba_úraz

837 - OPP_pre_pripoistenie_chirurgického_zákroku

855 - OPP pre poistenie denného odškodného za DON

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

930 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb dieťaťa

KID_2023_01_01_1314_V2_Dukatik

KID_V2_Dukatik_šport_1315_20220101

RN_a_ZD_pre_detské_poistenie_V2_DUKATIK_01

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2023_01_01

Zásady a Oceňovacia tabuľka - TNU a ČNL

KŽP Silencium S10

Dokument o zmluvných podmienkach S10

S10_ RNaZD_01_2021_10_01

722_VPP_pre_životné_poistenie

819 - OPP pre úraz PN a invalidita

827 - OPP pre pripoistenia vážnych chorôb

855 - OPP pre poistenie denného odškodného za DON

ROZSAH NÁROKOV A ZMLUVNÉ DOJEDNANIA Silencium_S10

Dokument o udržateľnosti produktov_2023

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2023_01_01

Jednorázové IŽP 8 Profi Invest

Dokument o udržateľnosti fondov_2023

Dokument o udržateľnosti produktov_2023

KID_FSA_IŽP 8 Profi Invest.pdf

KID_FSB_IŽP 8 Profi Invest.pdf

1211 - Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia poisteného Profi invest č. 1211

1212 - Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia hospitalizácie Profi invest č. 1212

1213 - Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia dennej dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu Profi invest č. 1213

1214 - Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia pre pripoistenie invalidity alebo invalidity komplet Profi invest č. 1214

1215 - Osobitné poistné podmienky pre pripoistenia poistených detí Profi invest č. 1215

1220_VPP_pre_kapitálovo_investičné_životné_poistenie

Dotaznik_o_preferenciach_klienta_z_hladiska_udrzatelnosti

IZP8_RNaZD_2022_07_01

KID_2023_01_01_980_IZP8_Profi_Invest

KIID_AM SLSP Fond zodpovedného investovania_01012023

KIID_AM SLSP Svetové akcie_01012023

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2023_01_01

Rozsah nárokov IŽP8 Profi Invest.pdf

VPP_1210_kapitálovo-investičné ŽP.pdf

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web