\

ÚvodO INSIADokumenty poisťovníKOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupŽivotné poistenie

Životné poistenie

IŽP7 Moja investícia - investičné životné poistenie

792 - Všeobecné podmienky pre investičné životné poistenie č_ 792_01012020

819 - OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity

827 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb

836 - OPP pre poistenie chirurgického zákroku choroba_úraz

855 - OPP pre hospitalizáciu chroba_ úraz

870 - OPP pre poistenie pre prípad dočasnej PN choroba_úraz

882 - OPP pre smrť s lineárne klesajúcou PS

891 - OPP pre pripoistenie smť akákoľvek

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

930 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb dieťaťa

Infolist_pre_produkt_IZP7_Moja_investícia

Predzmluvný dokument_KID_IŽP7_Moja_Investícia_1074_20210903_verzia1

RN_a_ZD_pre_Investicne_zivotne_poistenie_za_bezne_platene_poistne_Produkt_IZP7_02

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2021_03_09_SFA

Zásady a Oceňovacia tabuľka - TNU a ČNL

S7 PROFI Komplet - rizikové životné poistenie

720_VPP pre životné poistenie od 01_01_2021

819 - OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity

827 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb

836 - OPP pre poistenie chirurgického zákroku choroba_úraz

855 - OPP pre hospitalizáciu chroba_ úraz

870 - OPP pre poistenie pre prípad dočasnej PN choroba_úraz

882 - OPP pre smrť s lineárne klesajúcou PS

891 - OPP pre pripoistenie smť akákoľvek

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

930 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb dieťaťa

Informácia pre spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy na diaľku

Predzmluvný dokument_Dokument_o_zmluvných_podmienkach_pre_produkt_1309_S7_PROFI_Komplet_20210101

Rozsah nárokov a zmluvné dojednania S7 PROFI komplet_01

Zásady a Oceňovacia tabuľka - TNU a ČNL

SD1 VARIANT KAPITÁL - kapitálové životné poistenie (do 39r.)

720_VPP pre životné poistenie od 01_01_2021

819 - OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity

827 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb

836 - OPP pre poistenie chirurgického zákroku choroba_úraz

855 - OPP pre hospitalizáciu chroba_ úraz

870 - OPP pre poistenie pre prípad dočasnej PN choroba_úraz

882 - OPP pre smrť s lineárne klesajúcou PS

891 - OPP pre pripoistenie smť akákoľvek

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

Predzmluvný dokument_KID_pre_produkt_1313_SD1_VARIANT_KAPITAL_Kapitalove_zivotne_poistenie,_cislo_1313_20210903

RN_a_ZD_pre_kapitalove_zivotne_poistenie_produkt_SD1_01

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2021_03_09_SFA

Zásady a Oceňovacia tabuľka - TNU a ČNL

SD1 VARIANT KAPITÁL X - kapitálové životné poistenie (od 40r.)

720_VPP pre životné poistenie od 01_01_2021

819 - OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity

827 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb

836 - OPP pre poistenie chirurgického zákroku choroba_úraz

855 - OPP pre hospitalizáciu chroba_ úraz

870 - OPP pre poistenie pre prípad dočasnej PN choroba_úraz

882 - OPP pre smrť s lineárne klesajúcou PS

891 - OPP pre pripoistenie smť akákoľvek

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

Predzmluvný dokument_KID_pre_produkt_1312_SD1_VARIANT_KAPITAL_X,_cislo_1312_20210903

RN_a_ZD_pre_kapitalove_zivotne_poistenie_produkt_SD1_01

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2021_03_09_SFA

Zásady a Oceňovacia tabuľka - TNU a ČNL

V2 Dukátik - detské poistenie

745 - VPP PRE VENOVÉ A ŠTIPENDIJNÉ POISTENI

819 - OPP pre pripoistenie úrazu, práceneschopnosti a invalidity

836 - OPP pre poistenie chirurgického zákroku choroba_úraz

855 - OPP pre hospitalizáciu chroba_ úraz

921 - OPP pre pripoistenie onkologickej choroby

930 - OPP pre pripoistenie vážnych chorôb dieťaťa

Predzmluvný dokument_KID_pre_produkt_1314_V2_DUKATIK,_číslo_1314_20210903_1

RN_a_ZD_pre_detské_poistenie_V2_DUKATIK_01

Záznam o poskytnutí predzmluvnej dokumentácie_2021_03_09_SFA

Zásady a Oceňovacia tabuľka - TNU a ČNL

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web

Facebook YouTube LinkedIn