ÚvodO INSIADokumenty poisťovníČSOB Poisťovňa, a.s.Neživotné poistenie

Neživotné poistenie

Biznis Aktiv - poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov

IPID - Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - Poistenie podnikov a podnikateľov

OPP PRE POISTENIE ODCUDZENIA A VANDALIZMU ODV 2019

OPP PRE POISTENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY SPÔSOBENÉHO ODCUDZENÍM A VANDALIZMOM ODVBI 2019

OPP PRE POISTENIE SKLA SKL 2019

OPP PRE POISTENIE STROJNÉHO PRERUŠENIA PREVÁDZKY MBBI 2019

OPP PRE POISTENIE ŽIVELNÉHO PRERUŠENIA PREVÁDZKY ZBI 2019

OPP PRE ŽIVELNÉ POISTENIE ZVL 2019

VPP PRE POISTENIE MAJETKU PMA 2019

VPP PRE POISTENIE STROJOV A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ SEZ 2019

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU ZOD 2019

ZD BIZNIS AKTIV BA 2019

 

Biznis Plus - poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov

IPID - Biznis Plus - Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov

OPP - pre poistenie odcudzenia a vandalizmu

OPP - pre poistenie skla 

OPP PRE POISTENIE ŽIVELNÉHO PRERUŠENIA PREVÁDZKY ZBI 2019

OPP - pre živelné poistenie

VPP - pre poistenie majetku 2019

VPP - pre poistenie zodpovednosti za škodu 2019

VPP PRE POISTENIE STROJOV A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ SEZ 2019

Zmluvné dojednania pre zabezpečenie proti odcudzeniu

Zmluvné dojednanie BIZNIS PLUS

 

Domos Kompakt - poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu

IPID Poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu

VPP DOMOS KOMPAKT - 2021 VPP - DK - 2021

 

Havarijné poistenie - AUTO PARTNER

IPID - Havarijné poistenie - AUTO PARTNER

Predpis zabezpečenia MV v poistení AUTO PARTNER

VPP pre poistenie motorových vozidiel AUTO PARTNER

VPP pre úrazové poistenie v AUTO PARTNER

Zmluvné dojednania pre poistenie motorových vozidiel AUTO PARTNER

 

Poistenie bytových domov

IPID - Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - Poistenie podnikov a podnikateľov

OPP PRE POISTENIE ODCUDZENIA A VANDALIZMU ODV 2019

OPP PRE POISTENIE SKLA SKL 2019

OPP PRE ŽIVELNÉ POISTENIE ZVL 2019

VPP PRE POISTENIE MAJETKU PMA 2019

VPP PRE POISTENIE STROJOV A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ SEZ 2019

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU ZOD 2019

Zmluvné dojednania PRE POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV BD 2019

 

Poistenie miest a obcí

IPID - Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - Poistenie podnikov a podnikateľov 

VPP PRE POISTENIE MAJETKU PMA 2019

OPP PRE POISTENIE ODCUDZENIA A VANDALIZMU ODV 2019

OPP PRE POISTENIE SKLA SKL 2019 

OPP PRE ŽIVELNÉ POISTENIE ZVL 2019

VPP PRE POISTENIE STROJOV A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ SEZ 2019

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU ZOD 2019

Zmluvné dojednania PRE POISTENIE MIEST A OBCÍ MO 2019

 

Poistenie podnikov a podnikateľov

IPID - Poistenie podnikov a podnikateľov

OPP PRE POISTENIE MAJETKU PROTI VŠETKÝM RIZIKÁM MAR 2019

OPP PRE POISTENIE ODCUDZENIA A VANDALIZMU ODV 2019

OPP PRE POISTENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY SPÔSOBENÉHO ODCUDZENÍM A VANDALIZMOM ODVBI 2019

OPP PRE POISTENIE PRERUŠENIA PREVÁDZKY SPÔSOBENÉHO VŠETKÝMI RIZIKAMI ARBI 2019

OPP PRE POISTENIE SKLA SKL 2019

OPP PRE POISTENIE STROJNÉHO PRERUŠENIA PREVÁDZKY MBBI 2019

OPP PRE POISTENIE ŽIVELNÉHO PRERUŠENIA PREVÁDZKY ZBI 2019

OPP PRE ŽIVELNÉ POISTENIE ZVL 2019

VPP PRE POISTENIE KYBERNETICKÝCH RIZÍK CYB 2019

VPP PRE POISTENIE MAJETKU PMA 2019

VPP PRE POISTENIE STROJOV A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ SEZ 2019

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU ZOD 2019(1)

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU ZOD 2019

ZD PRE ASISTENČNÉ SLUŽBY PRE PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÉ OSOBY AS - P 2019

ZD PRE POISTENIE HAVÁRIE SAMOHYBNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV H SEZ 2019

ZD PRE ZABEZPEČENIE PROTI ODCUDZENIU ZAB 2019

 

Poistenie prepravy zásielok

IPID - Poistenie zásielky počas prepravy - Poistenie prepravy zásielok

VPP PRE POISTENIE PREPRAVY ZÁSIELOK PZA 2019

 

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone profesie - Poistenie profesijnej zodpovednosti

OPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOVATEĽOM ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA ZDR 2019

OPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ IT 2019

OPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI AUDÍTOROV, ÚČTOVNÍKOV A DAŇOVÝCH PORADCOV AUD 2019

OPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH ARCHITEKTOV A STAVEBNÝCH INŽINIEROV ARCH 2019

OPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH GEODETOV A KARTOGRAFOV GEO 2019

OPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA FIN 2019

OPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI ZNALCOV, TLMOČNÍKOV A PREKLADATEĽOV ZTP 2019

VPP PRE POISTENIE PROFESIJNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRO 2019

Poistenie výstav

IPID - Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov počas výstavy - Poistenie výstav

Zmluvné dojednania PRE POISTENIE VÝSTAVY VÝST 2019

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú cestným dopravcom

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú dopravcom - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vnútroštátnym a medzinárodným cestným dopravcom

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ VNÚTROŠTÁTNYM A MEDZINÁRODNÝM CESTNÝM DOPRAVCOM DOP 2019

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Asistenčné služby Štandard a Premium

Informácie k fotodokumentácií

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Obchodno-poistné podmienky pre doplnkové pripoistenia dojednané k poistnej zmluve PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

VPP - pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozdla

Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

VPP PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE POVOLANIA ZAM 2019

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zasielateľom

IPID - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zasielateľom

VPP POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ZASIELATEĽOM ZAS 2019

 

Stavebno - montážne poistenie

IPID - Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov počas výstavby diela - Stavebno-montážne poistenie

VPP PRE STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE PROTI VŠETKÝM RIZIKÁM SMP 2019

 

Úrazové poistenie vodiča

IPID - Úrazové poistenie vodiča

Všeobecné poistné podmienky úrazového poistenia vodiča

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web