ÚvodO INSIADokumenty poisťovníMetLife Europe d.a.c.Archív životné poistenie

Archív životné poistenie

EasyRisk - rizikové životné poistenie

- účinnosť do 22. 10. 2020

Poistné podmienky Easy Risk

- účinnosť do 22. 10. 2020

Poistne podmienky - Easy Risk_od 01_07_2021

- účinnosť do 30. 06. 2021

Informacie pre spotrebitela_zmluva na diaľku_MetLife

Poistné podmienky Easy Risk_od 23_10_2020

- účinnosť do 10/2021

Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy – životného poistenia

Dokument - TrendLife_HypoGarant_EasyRisk_Kamarat 6_2021

Poistné podmienky - Easy Risk_01112021

Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy – Easy Risk - elektronická zmluva

Predzmluvný Dokument - Easy Risk_11/2021

Poistné podmienky_OPP_OPI_opakovaný dôchodok pri dlhodobej PN alebo invalidite

Kamarát - investičné / rizikové životné poistenie

- účinnosť do 22. 10. 2020

Poistné podmienky Kamarát

- účinnosť do 09/2021

Oznámenie o kľúčových informáciách Investičného životného poistenia – Kamarát

- účinnosť do 30. 06. 2021

Poistné podmienky - Kamarát od 23_10_2020

Informácie o zmluve na diaľku 1_6__2021_RŽP

Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach - Kamarat 6_2021_RŽP

Dokument - TrendLife_HypoGarant_EasyRisk_Kamarat 6_2021_RŽP

Poistne podmienky - Kamarat_01_07_2021_IŽP + RŽP

Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy – životného poistenia

Predzmluvný Dokument - Kamarát_pre verziu rizikového poistenia

Poistné podmienky_OPP_OPI_opakovaný dôchodok pri dlhodobej PN alebo invalidite

PlusLife - investičné životné poistenie

- účinnosť do 22. 10. 2020

Poistné podmienky PlusLife od 01 2020

- účinnosť do 31. 10. 2021

Poistne podmienky - PlusLife od 01_07_2021

- účinnosť do 30. 06. 2021

Informacie pre spotrebitela_zmluva na diaľku_MetLife

Poistné podmienky PlusLife_od 23_10_2020

- účinnosť do 9/2021

Oznámenie o kľúčových informáciách Investičného životného poistenia – PlusLife

- účinnosť do 12/2021

Poistné podmienky_PlusLife_01112021

TrendLife - rizikové životné poistenie

- účinnosť do 22. 10. 2020

Poistné podmienky TrendLife od 01 2020

- účinnosť do 31. 10. 2021

Poistne podmienky - TrendLife_01072021

- účinnosť do 30. 06. 2021

Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy - TrendLife

Informacie pre spotrebitela_zmluva na diaľku_MetLife

Poistné podmienky TrendLife_od 23_10_2020

Poistné podmienky_OPP_OPI_opakovaný dôchodok pri dlhodobej PN alebo invalidite

- účinnosť do 31. 10. 2021

Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach - TrendLife 6 _2021

- účinnosť do 31. 12. 2021

Poistné podmienky - TrendLife_01112021

Predzmluvný Dokument - TrendLife verzia 11_2021

Dokument - TrendLife_HypoGarant_EasyRisk_Kamarat 6_2021

Zaujímavé informácie zo sveta poistenia

ibnlnor

Maklér vo vašom okolí

Užitočný adresár poisťovní

pojistovny banner web